Statens vegvesen øker kontrollen av tilhengerdrag

Statens vegvesen øker kontrollen av tilhengerdrag

Vegvesenet har oppdaget flere tilfeller av alvorlige rustskader og svekkelser på tilhengerdrag og intensiverer nå kontrollen av disse.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

I etterkant av ulykken i Skatestraumtunnelen der en tilhenger lastet med bensin løsnet og startet en større brann (les mer om den saken her), har Statens vegvesen avdekket flere tilfeller av skader på tilhengerdrag.

- Vi ser svært alvorlig på disse tilfellene. Skadepotensialet ved en svikt eller brekkasje i tilhengerdraget er stort. En tilhenger på flere tonn som mister forbindelsen til trekkende bil under kjøring kan gjøre enorme skader på andre trafikanter, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.

Økt kontroll

Statens vegvesens utekontroll vil framover øke kontrollen av tilhengerdrag på kjøretøy ute langs veien.

- Det vil hovedsakelig være snakk om å se etter rust og sprekkdannelser i både selve tilhengdraget og etter slitasje i bolter og foringer, sier Molnes. – Vi har også bedt verksteder og kontrollorganer om å ha økt oppmerksomhet på tilhengerdrag, både i forbindelse med reparasjoner av drag og ved EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll).

Frir til bransjen

I tillegg har Statens vegvesen sendt ut informasjon til de store transportaktørene.

Det er viktig at de er bevisst på dette med vedlikehold og egenkontroll

- Det er viktig at de er bevisst på dette med vedlikehold og egenkontroll av forbindelsen mellom bil og tilhenger, sier Molnes. – Dette handler om trafikksikkerhet, og vi oppmuntrer nå alle til å jobbe for at lignende hendelser som den i Skatestraumtunnelen ikke skal skje igjen.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen