Statens vegvesen øker kontrollen av tilhengerdrag

Statens vegvesen øker kontrollen av tilhengerdrag

Vegvesenet har oppdaget flere tilfeller av alvorlige rustskader og svekkelser på tilhengerdrag og intensiverer nå kontrollen av disse.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

I etterkant av ulykken i Skatestraumtunnelen der en tilhenger lastet med bensin løsnet og startet en større brann (les mer om den saken her), har Statens vegvesen avdekket flere tilfeller av skader på tilhengerdrag.

- Vi ser svært alvorlig på disse tilfellene. Skadepotensialet ved en svikt eller brekkasje i tilhengerdraget er stort. En tilhenger på flere tonn som mister forbindelsen til trekkende bil under kjøring kan gjøre enorme skader på andre trafikanter, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.

Økt kontroll

Statens vegvesens utekontroll vil framover øke kontrollen av tilhengerdrag på kjøretøy ute langs veien.

- Det vil hovedsakelig være snakk om å se etter rust og sprekkdannelser i både selve tilhengdraget og etter slitasje i bolter og foringer, sier Molnes. – Vi har også bedt verksteder og kontrollorganer om å ha økt oppmerksomhet på tilhengerdrag, både i forbindelse med reparasjoner av drag og ved EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll).

Frir til bransjen

I tillegg har Statens vegvesen sendt ut informasjon til de store transportaktørene.

Det er viktig at de er bevisst på dette med vedlikehold og egenkontroll

- Det er viktig at de er bevisst på dette med vedlikehold og egenkontroll av forbindelsen mellom bil og tilhenger, sier Molnes. – Dette handler om trafikksikkerhet, og vi oppmuntrer nå alle til å jobbe for at lignende hendelser som den i Skatestraumtunnelen ikke skal skje igjen.

JURIDISK/21. juni 2018

Involvering av entreprenører og rådgivere – mer vei for pengene!

I anleggsbransjen er konfliktnivået høyt. Dette er kostnadskrevende. Staten skal de neste 10 årene investere 933 milliarder kroner på vei og bane. Dette er dine og våre penger, og bør ikke brukes på konflikter – men på mer vei og bane av god kvalitet. Mulighetene ligger der, vi må bare tørre å utnytte dem. Les hele saken

Til toppen