Statens vegvesen øker kontrollen av tilhengerdrag

Statens vegvesen øker kontrollen av tilhengerdrag

Vegvesenet har oppdaget flere tilfeller av alvorlige rustskader og svekkelser på tilhengerdrag og intensiverer nå kontrollen av disse.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

I etterkant av ulykken i Skatestraumtunnelen der en tilhenger lastet med bensin løsnet og startet en større brann (les mer om den saken her), har Statens vegvesen avdekket flere tilfeller av skader på tilhengerdrag.

- Vi ser svært alvorlig på disse tilfellene. Skadepotensialet ved en svikt eller brekkasje i tilhengerdraget er stort. En tilhenger på flere tonn som mister forbindelsen til trekkende bil under kjøring kan gjøre enorme skader på andre trafikanter, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.

Økt kontroll

Statens vegvesens utekontroll vil framover øke kontrollen av tilhengerdrag på kjøretøy ute langs veien.

- Det vil hovedsakelig være snakk om å se etter rust og sprekkdannelser i både selve tilhengdraget og etter slitasje i bolter og foringer, sier Molnes. – Vi har også bedt verksteder og kontrollorganer om å ha økt oppmerksomhet på tilhengerdrag, både i forbindelse med reparasjoner av drag og ved EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll).

Frir til bransjen

I tillegg har Statens vegvesen sendt ut informasjon til de store transportaktørene.

Det er viktig at de er bevisst på dette med vedlikehold og egenkontroll

- Det er viktig at de er bevisst på dette med vedlikehold og egenkontroll av forbindelsen mellom bil og tilhenger, sier Molnes. – Dette handler om trafikksikkerhet, og vi oppmuntrer nå alle til å jobbe for at lignende hendelser som den i Skatestraumtunnelen ikke skal skje igjen.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen