Statens vegvesen lyser ut to konkurranser

Statens vegvesen lyser ut to konkurranser

Gammel E6 gjennom tettstedene Vinstra, Kvam, Hundorp og Harpefoss skal bygges om til tettstedsgater. Statens vegvesen lyser denne uka ut to konkurranser, en for tettstedene i Nord-Fron og en for tettstedene i Sør-Fron, for å engasjere entreprenører til å gjøre denne jobben.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tiltakene skal være ferdig bygd innen utgangen av 2017.

[factbox id="1"]

Målet er å gjøre områdene mer attraktive for myke trafikanter

Formålet med tiltakene er å få ned hastigheten gjennom tettstedene, og gjøre områdene mer attraktive for myke trafikanter. Tiltakene skal også legge til rette for at lokalt næringsliv og kommuner skal kunne utvikle tettstedene slik de ønsker det.

Vil engasjere entreprenører til å gjøre denne jobben

Statens vegvesen vil denne uken lyse to konkurranser for tiltakene som skal gjøres på gamle E6. Konkurransen som gjelder tiltakene i Vinstra og Kvam ble lyst ut på doffin.no i går, mens tiltakene som skal gjøres i Hundorp og Harpefoss lyses ut samme sted i morgen. Det vil bli felles tilbudsbefaring for de to konkurransene den 22. mars klokken 09.00 med oppmøtes på anleggsriggen på Ringebu. Tilbudsfristen for de to kontraktene er i siste halvdel av april.

Arbeidene med å gjøre om gamle E6 til tettstedsgater starter opp i løpet av sommeren og vil sluttføres innen utgangen av 2017.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen