Statens vegvesen lyser ut to konkurranser

Statens vegvesen lyser ut to konkurranser

Gammel E6 gjennom tettstedene Vinstra, Kvam, Hundorp og Harpefoss skal bygges om til tettstedsgater. Statens vegvesen lyser denne uka ut to konkurranser, en for tettstedene i Nord-Fron og en for tettstedene i Sør-Fron, for å engasjere entreprenører til å gjøre denne jobben.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tiltakene skal være ferdig bygd innen utgangen av 2017.

[factbox id="1"]

Målet er å gjøre områdene mer attraktive for myke trafikanter

Formålet med tiltakene er å få ned hastigheten gjennom tettstedene, og gjøre områdene mer attraktive for myke trafikanter. Tiltakene skal også legge til rette for at lokalt næringsliv og kommuner skal kunne utvikle tettstedene slik de ønsker det.

Vil engasjere entreprenører til å gjøre denne jobben

Statens vegvesen vil denne uken lyse to konkurranser for tiltakene som skal gjøres på gamle E6. Konkurransen som gjelder tiltakene i Vinstra og Kvam ble lyst ut på doffin.no i går, mens tiltakene som skal gjøres i Hundorp og Harpefoss lyses ut samme sted i morgen. Det vil bli felles tilbudsbefaring for de to konkurransene den 22. mars klokken 09.00 med oppmøtes på anleggsriggen på Ringebu. Tilbudsfristen for de to kontraktene er i siste halvdel av april.

Arbeidene med å gjøre om gamle E6 til tettstedsgater starter opp i løpet av sommeren og vil sluttføres innen utgangen av 2017.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen