Statens Vegvesen hever kontrakt med OSSA

Statens vegvesen har besluttet å si opp kontrakten med det spanske selskapet Obras Subterraneas, som er entreprenør i prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Årsaken er at selskapet ikke har klart å overholde framdriftsplanen i prosjektet, som nå ligger flere måneder bak skjema.

- OSSA kom sent i gang og har ikke vært i nærheten av å holde tempoet forutsatt i kontrakten. Vi har vært i tett dialog med selskapet hele vegen, og håpet i det lengste vi skulle unngå denne situasjonen. Men tross oppbemanning og endringer i stedlig ledelse har ikke entreprenøren kommet opp på det nivået som er nødvendig for å komme i mål med prosjektet til avtalt tid, sier prosjektleder Gudmund Løvli.

- Drastisk og uvanlig grep

For tre uker siden fikk OSSA skriftlig varsel om at kontrakten ville bli hevet dersom de ikke klarte å møte konkrete krav satt til dem. Statens vegvesen krevde en inndrift i tunnelen på i gjennomsnitt 90 meter i uka. Framdriften har i løpet av de siste tre ukene blitt bedre, men på langt nær god nok.

- Det er beklagelig at vi må ty til et såpass drastisk og uvanlig grep, men vi anser dette å være den beste løsningen for prosjektet. Vi er nødt til å unngå større forsinkelser, sier Løvli.

Trolig blir prosjektet forsinket med ett år som følge av dårlig fremdrift og heving av kontrakten. Forsinkelsen ville imidlertid ha blitt større dersom Statens vegvesen hadde opprettholdt kontrakten med OSSA.

Jobben vil bli lyst ut i markedet på nytt i løpet av april, slik at aktiviteten kan gjenopptas så fort som mulig.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen