Statens vegvesen blant ingeniørstudentenes topp 10

Statens vegvesen blant ingeniørstudentenes topp 10

Vegvesenet er rangert som den niende mest attraktive arbeidsgiveren blant ingeniørstudenter, ifølge studentbarometeret Universums målinger for 2016.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er stolte av at vi er blant de 10 mest attraktive arbeidsgivere blant teknologistudenter, sier Vidar Lødrup, direktør i HR- og administrasjonsavdelingen.

- Noe skyldes nok nedgangen i oljebransjen, men vi ser også at vi har økt forspranget til andre private og offentlige organisasjoner, legger han til. Vegvesenet har de siste par årene klatret fra en 25.plass, via 18. plass i fjor til en niendeplass i år.

Godt arbeidsmiljø og samfunnsansvar

Et nærmere blikk på tallene viser at ingeniørene som ønsker å jobbe i Statens vegvesen, assosierer arbeidsgiveren med faktorer som «sikker arbeidsgiver» og «samfunnsansvar/bærekraft». Hele 70% forbinder Statens vegvesen med «Godt arbeidsmiljø».

- De aller fleste kjenner til Statens vegvesen, men det er et langt steg fra kjennskap til å bli vurdert som en så attraktiv arbeidsgiver, sier Carlo Duraturo i Universum.

Studentbarometeret har målt en rekke faktorer blant 15 000 studenter som har svart i undersøkelsen. Duraturo tror det strategiske arbeidet med å synliggjøre hvordan Vegvesenet er som arbeidsgiver kan ha noe å si for plasseringen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen