Statens vegvesen blant ingeniørstudentenes topp 10

Statens vegvesen blant ingeniørstudentenes topp 10

Vegvesenet er rangert som den niende mest attraktive arbeidsgiveren blant ingeniørstudenter, ifølge studentbarometeret Universums målinger for 2016.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er stolte av at vi er blant de 10 mest attraktive arbeidsgivere blant teknologistudenter, sier Vidar Lødrup, direktør i HR- og administrasjonsavdelingen.

- Noe skyldes nok nedgangen i oljebransjen, men vi ser også at vi har økt forspranget til andre private og offentlige organisasjoner, legger han til. Vegvesenet har de siste par årene klatret fra en 25.plass, via 18. plass i fjor til en niendeplass i år.

Godt arbeidsmiljø og samfunnsansvar

Et nærmere blikk på tallene viser at ingeniørene som ønsker å jobbe i Statens vegvesen, assosierer arbeidsgiveren med faktorer som «sikker arbeidsgiver» og «samfunnsansvar/bærekraft». Hele 70% forbinder Statens vegvesen med «Godt arbeidsmiljø».

- De aller fleste kjenner til Statens vegvesen, men det er et langt steg fra kjennskap til å bli vurdert som en så attraktiv arbeidsgiver, sier Carlo Duraturo i Universum.

Studentbarometeret har målt en rekke faktorer blant 15 000 studenter som har svart i undersøkelsen. Duraturo tror det strategiske arbeidet med å synliggjøre hvordan Vegvesenet er som arbeidsgiver kan ha noe å si for plasseringen.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen