Statens vegvesen avlyser prekvalifiseringen for E6 Helgeland nord

Statens vegvesen avlyser prekvalifiseringen for E6 Helgeland nord

Statens vegvesen avlyser prekvalifiseringen for E6 Helgeland nord, og starter prosessen på nytt.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bare to entreprenører, NCC og Leonhard Nilsen & Sønner (LNS), meldte seg på konkurransen, men sistnevnte ble ikke prekvalifisert.

- Vi sitter igjen med én entreprenør og i realiteten ingen konkurranse. Dette betyr at vi må gjennomføre prekvalifiseringen på nytt, sier prosjektleder Bård Nyland.

De to entreprenørene som meldte seg på konkurransen, kan også være med når prosjektet lyses ut for andre gang.

Møter bransjen i neste uke

Før gjennomføring av ny runde, skal Statens vegvesen møte entreprenørbransjen, for å få svar på hvorfor interessen for E6 Helgeland nord var såpass lav som den var.

- Vi må finne ut hvor skoen trykker, slik at vi kan gjøre prosjektet attraktivt for flere aktører. Etter møtet skal vi beslutte rammene for ny utlysning, og få prosjektet ut i markedet igjen, sier Nyland.

Møtet med entreprenørbransjen skjer onsdag i neste uke.

Ferdig innen 2020

Helgeland nord er det første av i alt tre delprosjekter i vegpakken E6 Helgeland, som innebærer bygging og utbedring av vegen mellom Nord-Trøndelag grense i sør og Bolna, ved Saltfjellet, i nord.

- Ferdigstillelse av hele prosjektet er forutsatt å skje i 2020, og det er et mål vi fortsatt styrer mot. I nord kommer vi i gang litt senere enn planlagt, i bytte mot at vi sikrer bedre konkurranse, og dermed også en bedre pris og en best mulig E6 gjennom Helgeland, sier Bård Nyland.

Prosjektet skal i utgangspunktet gjennomføres med en vegutviklingskontrakt, som innebærer at entreprenøren både skal prosjektere og bygge ny veg, samt sørge for drift og vedlikehold på en lengre strekning etter ferdigstillelse.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen