Statens vegvesen: antall dødsulykker går ned

Statens vegvesen: antall dødsulykker går ned

Ned mot 120 mennesker vil miste livet i trafikken i 2015, om prognosene stemmer. Så langt i år har vi mistet 98 mennesker. –Vi må alle ta ansvar for trafikksikkerheten, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Det er folket som gjør vegene trygge. Trafikantene rår over de enkleste og mest effektive tiltakene for økt trafikksikkerhet. Husk reflekser i høstmørket, fest bilbeltet, hold fartsgrensene og kjør etter forholdene. Så skal vi i vegvesenet gjøre alt vi kan for å legge til rette, med vegbygging, skilting, varsling og snørydding, sier Ranes.

[factbox id="1"]

Vi kan ikke slappe av nå!

-Selv om vi er på rett veg, må vi ikke tro at vi kan slappe av og flyte på bølgen! Vi jobber for nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Vi er langt fra i mål, sier Ranes.
Per september var det registrert 113 drepte de siste 12 måneder. Vi må tilbake til 1947 for å finne et lavere antall drepte i trafikken.

–Det er naturlig at kurven svinger litt fra år til år, men den nedadgående trenden vi har sett de siste årene er ikke tilfeldig. Sammen med flere andre aktører har vi satt i gang et bredt spekter av ulike tiltak for å få alle trygt fram sammen. Det er blant annet disse tiltakene vi nå opplever effekten av, sier Ranes.

Midtrekkverk, automatiske fartskontroller og trafikksikkerhetskampanjer er noen av tiltakene for økt trafikksikkerhet.

Fotgjengerne er utsatt

I de tre siste månedene i 2014, mistet 21 mennesker livet i trafikken. Så mange som seks av de omkomne var fotgjengere. Så langt i år har vi mistet seks syklister og sju fotgjengere.

-Avslutningen på fjoråret startet den positive trenden vi har sett fortsette gjennom 2015. Antallet omkomne i årets siste måneder i fjor var svært lavt, og det skal dessverre godt gjøres om vi klarer å matche det i år. Men det er absolutt innen rekkevidde, særlig om vi husker refleksen, for nå er det fotgjengerne som er mest utsatt, sier Ranes.

Antallet omkomne i årets siste måneder i fjor var svært lavt

Blant fotgjengerne som mistet livet i 2014, var alle aldersgrupper representert. Majoriteten var godt voksne.

-Uten refleks blir du ikke sett før bilen er like ved deg. Refleks redder liv, og er noe av det enkleste og mest effektive du kan gjøre som fotgjenger i høstmørket, sier Ranes.

Færre eldre og unge trafikkofre

Over tid har det vært store endringer i aldersfordelingen i ulykkesstatistikken. I fjor var det så mange som 47 trafikkofre over 65 år. Så langt i år er antallet bare 19.

-Nedgangen i antall eldre har bidratt betydelig til de lave dødstallene i år. Denne utviklingen følger vi tett, og vi har ingen god forklaring på disse store svingningene. Kroppen tåler mindre jo eldre vi blir, samtidig som pensjonistene er mer «på farten» enn før. Det i seg selv kan gi utslag på ulykkesstatistikken, sier Ranes.

Nedgangen i antall eldre har bidratt betydelig til de lave dødstallene i år

Antallet unge i alderen 16-24 år som dør i trafikken, er mer enn halvert de siste årene. Det kan tyde på at kampanjer og andre tiltak som rettes direkte mot denne målgruppen, har gitt god effekt.

- Vi må være kloke og tålmodige nok til å la tiltakene få virke over tid, samtidig som vi stadig må være på jakt etter veger og innganger. Det som fungerer i dag, fungerer kanskje ikke like godt i morgen. Tiltakene må skje i et samspill med trafikantene, sier Ranes.

Til toppen