"Stasjonsvegen i Bø" ble årets prosjekt i Region sør
(Foto: Vidar Moløkken / Multilux AS)

"Stasjonsvegen i Bø" ble årets prosjekt i Region sør

Årets priser i Statens vegvesen Region sør er delt ut. Den gjeveste av alle er prisen for årets prosjekt som for 2017 gikk til fv. 359 Stasjonsvegen i Bø i Telemark.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet bestod i å rehabilitere Stasjonsvegen som går mellom Bø stasjon og rv. 36 Bøgata.

Regionvegsjef Kjell Inge Davik delte ut prisen på Tyholmen Hotell i Arendal, og en glad prosjektleder Helene Byre tok imot sammen med avdelingsdirektør Tore Kaurin.

Asplan Viak-prosjekt

  Foto: Vidar Moløkken / Multilux AS

Asplan Viak har levert alle prosjekteringstjenester i prosjektet; veg, vann og avløp, landskap og elektro. Oppdragsleder i Asplan Viak har vært Knut Einar Ekmann ved samferdselsavdelingen i Skien.

Rehabiliteringen har bidratt til et løft for bedriftene i gata og gitt bedre miljø og trivsel for myke trafikanter. Prosjektet hadde et budsjett på 29,3 millioner kroner, men sluttsummen endte godt innenfor rammen med 23,6 millioner. Hovedentreprenør var Tveito Maskin, mens Telemark Park & Hageanlegg utførte steinarbeider og beplantning. Flere lokale leverandører var involvert, blant annet Multilux som leverte gatebelysningen. Mange gårdeiere har samtidig pusset opp sine fasader slik at hele området har fått et løft.
 

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen