Starter utbedring av Pasvikvegen

Starter utbedring av Pasvikvegen

Arbeidet med å utbedre fylkesveg 885 starter denne uka. En 6 kilometer lang strekning fra avkjøringa til Sydvaranger Gruve til Ørnevassbekken litt før Langvasseidet skal oppgraderes og få nytt dekke. Dette skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Finnmark fylkeskommune har satt av vel 20 millioner kroner til arbeidet, og det er Mesta AS som har fått oppdraget. Arbeidet skal etter planen være ferdig i oktober.

Nedsatt hastighet

I anleggsperioden vil det være nedsatt hastighet, og på deler av traseen vil det også bli lysregulering i perioder. Vegen vil hele tida være åpen for trafikk.

- Vi håper at trafikantene kan leve med disse ulempene i to og en halv måned mens anleggsarbeidet pågår, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen.

Videre planer

Det er behov for oppgradering av hele fylkesveg 885, men en fullstendig oppgradering av den 40 kilometer lange strekningen fra Kirkenes til Svanvik vil kreve bevilgninger i en helt annen størrelsesorden.

- I stedet for å klatte asfalt på en lengre strekning og risikere at vegen er like dårlig igjen om noen få år, har vi valgt å gå grundig til verks slik det forutsettes etter gjeldende standard. Vi vil skifte ut masse slik at vegen får en enhetlig bæreevne og rette ut en del svinger slik at vegen får en god linje, sier prosjektleder Kaare Ramberg.

Samtidig pågår et arbeid med å tolke radarscannen som er gjort for hele vegstrekningen fram til Svanvik. På bakgrunn av dette skal det lages en plan for videre tiltak på fylkeveg 885.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen