Starter utbedring av Pasvikvegen

Starter utbedring av Pasvikvegen

Arbeidet med å utbedre fylkesveg 885 starter denne uka. En 6 kilometer lang strekning fra avkjøringa til Sydvaranger Gruve til Ørnevassbekken litt før Langvasseidet skal oppgraderes og få nytt dekke. Dette skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Finnmark fylkeskommune har satt av vel 20 millioner kroner til arbeidet, og det er Mesta AS som har fått oppdraget. Arbeidet skal etter planen være ferdig i oktober.

Nedsatt hastighet

I anleggsperioden vil det være nedsatt hastighet, og på deler av traseen vil det også bli lysregulering i perioder. Vegen vil hele tida være åpen for trafikk.

- Vi håper at trafikantene kan leve med disse ulempene i to og en halv måned mens anleggsarbeidet pågår, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen.

Videre planer

Det er behov for oppgradering av hele fylkesveg 885, men en fullstendig oppgradering av den 40 kilometer lange strekningen fra Kirkenes til Svanvik vil kreve bevilgninger i en helt annen størrelsesorden.

- I stedet for å klatte asfalt på en lengre strekning og risikere at vegen er like dårlig igjen om noen få år, har vi valgt å gå grundig til verks slik det forutsettes etter gjeldende standard. Vi vil skifte ut masse slik at vegen får en enhetlig bæreevne og rette ut en del svinger slik at vegen får en god linje, sier prosjektleder Kaare Ramberg.

Samtidig pågår et arbeid med å tolke radarscannen som er gjort for hele vegstrekningen fram til Svanvik. På bakgrunn av dette skal det lages en plan for videre tiltak på fylkeveg 885.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen