Ståhjuling har blitt et nyttig verktøy

Ståhjuling har blitt et nyttig verktøy

Airport Patrols oppgaver på Oslo Lufthavn er blant annet å veilede personell som oppholder seg og har sitt virke på sikkerhetsklarert område, samt kontroll av ID-kort, kontroll av innkjøringstillatelser, gjerdeinspeksjoner, los av personell og kjøretøy som ikke har ID-kort, los av fly (follow me-tjenester) og feilparkeringer. Airport Patrol rapporter også inn uønskede hendelser og avvik.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Økt effektivitet

I fjor kjøpte Oslo Lufthavn inn en ståhjuling til seksjonen, da man hadde en hypotese om at effektiviteten kunne bedres betraktelig. I dag vet man svaret. Luftfartstilsynet har et krav om minimum 20 ID-inspeksjoner på et døgn. Etter at ståhjulingen ble tatt i bruk har Airport Patrol hatt opptil 100 ID-kontroller på et døgn, med et snitt på rundt 30. Den frigjør også tid til andre arbeidsoppgaver.

- Jeg synes det er en effektiv måte å utføre kontrollene på, og det gir meg mye bedre oversikt. På dager som dette, er det jo virkelig flott å kunne benytte ståhjulingen som transportmiddel, sier lufthavnsbetjent Trond Erik Hagen.

Bidrar til økt sikkerhet

Blant oppgavene man bruker ståhjulingen til er Ramp safety-inspeksjoner rundt terminalen. På denne kontrollen sjekker man at alt som foregår fra et fly ankommer til det drar igjen utføres på riktig måte. Ståhjulingen brukes også mye til kontroller inne under terminalen hvor bagasjen sorteres og kjøres ut til flyene av handlerne. Den gir lett tilgang her inne, hvor Airport Patrol ofte utfører ID-kontroller og kontroll på bruk av vest.

Per i dag har Oslo Lufthavn 12 000m2 områder innendørs de skal kontrollere, fordelt på tre forskjellige områder. Det er både vanskelig og ulovlig å komme seg frem der inne med bil, og man bruker lang tid på å dekke dette området dersom man skal gå. Med ståhjuling kan alle de tre områdene være inspisert og kontrollert i løpet av en 15-minuttersperiode.

Frivillig bruk – ansattsikkerhet er viktig

Maks hastighet er 20 km i timen, men det kjøres vanligvis ikke så fort, for da tømmes batteriet raskt. Bruk av dette verktøyet på jobb er helt frivillig, og enhver lufthavnbetjent hos Airport Patrol kan spørre vaktsjefen om å få benytte den til tjeneste. Ved bruk av ståhjuling har Vegdirektoratet bestemt at det ikke er noen krav til verneutstyr, men ettersom sikkerhet for de ansatte har svært høy prioritet er det besluttet at alle skal benytte sykkelhjelm som verneutstyr, i tillegg til reflekstøy.

Ingen skader på ansatte

- Alle våre lufthavnsbetjenter har hatt kurs i hvordan den skal håndteres, samt de fleste får raskt mange timers erfaring. Siden anskaffelsen har vi ikke hatt noen skader, noe vi er svært fornøyde med, avslutter driftskoordinator Edgar Kemi.

[youtube id="C-QU2moIvQ0"]

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen