Hovedlageret til maskinen var for stort til at det kunne tas ut på bysiden av tunnelen og det måtte derfor kjøres gjennom den nye tunnelen tilbake via Arna.
Hovedlageret til maskinen var for stort til at det kunne tas ut på bysiden av tunnelen og det måtte derfor kjøres gjennom den nye tunnelen tilbake via Arna. (Foto: Bane NOR)

Sprenger i nye Ulriken tunnel i Bergen

Det pågår for tiden sprengningsarbeid inne i nye Ulriken tunnel for å lage tverrforbindelser mellom ny og gammel tunnel.

  • tunnel
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tverrtunnelene sprenges for hver 500 meter gjennom tunnelen, og de skal benyttes til rømning og teknisk utstyr når tunnelen står ferdig.

Ulrikke har forlatt byen

I romjulen ble siste rest av tunnelboremaskinen Ulrikke fraktet bort fra anlegget og sendt med båt tilbake til fabrikken i Tyskland. Hovedlageret til maskinen, som måler 6,4 ganger 6,4 meter, var for stort til at det kunne tas ut på bysiden av tunnelen og måtte derfor kjøres tilbake til Arna gjennom den nye tunnelen.

Mer merkbare sprengninger

Sprengning av tverrtunnelene har pågått siden september, men har blitt mer merkbare etter at tunnelboremaskinen ble fjernet. Dette er fordi maskinen ikke lenger skjermer tunnelåpningen og virker dempende på trykkbølgen. Etter henvendelser fra beboere i området har Bane NOR derfor satt inn tiltak for å redusere lufttrykk og rystelser ved blant annet å henge opp matter i tunnelen og redusere størrelsen på salvene.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen