Sporveiene i kontrakt med Amparo Solutions AB

Sporveiene i kontrakt med Amparo Solutions AB

Sporveiene skal sikre opp til 30 planoverganger for trikken de neste fem årene. Som følge av dette har de signert en rammeavtale med svenske Amparo Solutions AB for leveranse av verne- og sikkerhetsutstyr for planovergangene.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Første i Norden 

[factbox id="1"]

Systemet Amparo leverer kalles flexplanovergangsystemer og vil bli installert som de første i Norden. Systemet er vedlikeholdsfritt og bygget opp av standard industrikomponenter. Sammenlignet med tradisjonelle systemer har flexplanovergangsystemer lavere levetidskostand.

- Vi har i noe tid jobbet med forberedelser for å fornye bomanleggene for trikken, og med denne avtalen er arbeidet i gang, sier konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveiene Per Magne Mathisen i en pressemelding.

- De nye bomanleggene som kommer skal være mere robuste og driftssikre og samtidig bidra til å øke trafikksikkerheten ved planovergangene. Først ute er prosjektering og bygging av nytt bomanlegg på Harbitzalleen.

- Erfaringen herifra tar vi med oss når resterende bomanlegg skal skiftes ut, totalt 30 stykk, avslutter Mathisen.

Kontrakten har en samlet verdi på omkring 67 millioner kroner. Arbeidet med den første installeringen vil starte sommeren 2015 og vil være klar til bruk samme år.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen