Veksel 453 ved Helsfyr er lagt med komposittsviller som den første i sitt slag i Norge.
Veksel 453 ved Helsfyr er lagt med komposittsviller som den første i sitt slag i Norge. (Foto: Sporveien)

Sporveien tar i bruk komposittsviller

Sporveien har valgt en aktiv linje for å finne en god erstatning for dagens tresviller behandlet med Kreosot. I påsken ble derfor den første vekselen lagt med sviller i komposittmateriale. Dette gir mange gevinster.

  • t-bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Opprinnelig skulle kreosotsvillene vært borte allerede i 2018. Mangelen på et godt erstatningsmateriale har gitt en utsettelse til 2022, men da er det også slutt. Vekselen, som ligger ved innkjøringen til Helsfyr T-banestasjon, er den første i sitt slag i Norge. Materialet har flere fordeler fremfor tresvillene det erstatter. Levetiden er estimert til 50 år, det dobbelte av dagens sviller. Tyngden er den samme, men vekten er mer konstant da vanninntrengingen er langt lavere. Trykk- og strekkstyrken er større, samtidig er den mer mostandsdyktig mot bøying. Dette siste gjør at det kan legges sviller tynnere enn dagens.Komposittsvillene er mer motstandsdyktige mot brann, og er enklere å reparere enn plast der borhull kan fylles med det samme materialet og oppebære samme holdestyrke. De er fullt resirkulerbare, materialet behandles som plast.

Banesjef T-bane, Thor-Georg Sælid ved veksel 453. Foto: Sporveien

Miljøeffekten er også et vesentlig poeng der svillene ikke gir avrenning mot grunn, verken i lagring eller i bruk, svillene krever heller ikke verneutstyr ved håndtering eller bearbeiding annet enn ved kapping - og da på lik linje med tresviller.

Svillene har et bruksområde som gjør at de kan erstatte samtlige av dagens tresviller. Sporveksler designet for betongsviller vil fortsatt benytte disse.

Svillene har sin opprinnelse i Japan der de brukes i veksler og spor på høyhastighetsbaner, og er også i bruk i flere land i Mellom-Europa og England. Prismessig vil svillene over tid kunne konkurrere når bruk og derfor volum stiger, spesielt veid opp mot levetid.

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen