Sporveien nominert to ganger til Kollektivtrafikkprisen 2015

Sporveien nominert to ganger til Kollektivtrafikkprisen 2015

Sporveiens konsernsjef Cato Hellesjø er nominert til årets kollektivtrafikkpris for sitt arbeid med å skape en bedre og billigere kollektivtrafikk.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Cato Hellesjø står i spissen for Sporveiens viktige strategiprogram «Best 2015» som er et sentralt ledd i arbeidet med Sporveiens samfunnsoppdrag «mer kollektivtrafikk for pengene». Gjennom Best 2015 har Sporveien effektivisert virksomheten med mer enn 400 millioner kroner i årlig effekt.

Strategiarbeidet som fokuserer på områdene profesjonalisering, industrialisering og effektivisering avsluttes ved utgangen av 2015. Deretter går Sporveien inn i en ny strategiperiode frem mot 2020 basert på resultatene som er skapt gjennom Best 2015.

Sporveien og analysesjef Helge Holterbekk er også nominert for gjennomføringen av tiltaket «8 t-banetog i kvarteret gjennom Oslo». Dette arbeidet er også et element i Sporveiens strategiarbeid «Best 2015.

Prisen deles i år ut for sjette gang, på Kollektivtrafikkonferansen den 3. november.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen