Sporveien nominert to ganger til Kollektivtrafikkprisen 2015

Sporveien nominert to ganger til Kollektivtrafikkprisen 2015

Sporveiens konsernsjef Cato Hellesjø er nominert til årets kollektivtrafikkpris for sitt arbeid med å skape en bedre og billigere kollektivtrafikk.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Cato Hellesjø står i spissen for Sporveiens viktige strategiprogram «Best 2015» som er et sentralt ledd i arbeidet med Sporveiens samfunnsoppdrag «mer kollektivtrafikk for pengene». Gjennom Best 2015 har Sporveien effektivisert virksomheten med mer enn 400 millioner kroner i årlig effekt.

Strategiarbeidet som fokuserer på områdene profesjonalisering, industrialisering og effektivisering avsluttes ved utgangen av 2015. Deretter går Sporveien inn i en ny strategiperiode frem mot 2020 basert på resultatene som er skapt gjennom Best 2015.

Sporveien og analysesjef Helge Holterbekk er også nominert for gjennomføringen av tiltaket «8 t-banetog i kvarteret gjennom Oslo». Dette arbeidet er også et element i Sporveiens strategiarbeid «Best 2015.

Prisen deles i år ut for sjette gang, på Kollektivtrafikkonferansen den 3. november.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen