Sporveien inngår kontrakt med Team Bane

Sporveien inngår kontrakt med Team Bane

Sporveien har i dag inngått avtale med Team Bane AS om overbygningsentreprisen i forbindelse med det omfattende vedlikeholdet og fornyelse av Østensjøbanen. Kontraktssummen er på 75 mill.kr

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Overbygningsentreprisen omfatter alt fra underkant av pukk i sporet og omfatter i tillegg spor, signalanlegg og kjørestrøm.

- Jeg er tilfreds med at vi nå har fått landet denne kontrakten og at de omfattende arbeidene på Østensjøbanen mellom Hellerud og Skullerud kan starte som planlagt. Sporveien ser frem til å kunne tilby de reisende på Østensjøbanen en fornyet banestrekning med økt frekvens fra april 2016, sier konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveien, Per Magne Mathisen.

[factbox id="1"]

Kontrakten ble undertegnet av administrerende direktør Robert Norbeck i Team Bane AS (til venstre) og konsernsjef i Sporveien Cato Hellesjø i Sporveien (til høyre).

Bakgrunnen for prosjektet

Det omfattende vedlikeholdet av Østensjøbanen er sentralt for utnyttelse av kapasiteten i T-banenettet når Lørenbanen er ferdig i første kvartal 2016. Når Østensjøbanen er ferdig fornyet vil det åpne for økt togfrekvens og bedre rutetilbud. Det skal da kunne trafikkeres med minimum to tog per kvarter (begge retninger) uten begrensninger. I tillegg skal vedlikeholdsetterslepet på Østensjøbanen fjernes (unntatt for signalanlegget).

7. april 2015 starter arbeidene med fornyelse og omfattende vedlikehold av Østensjøbanen på strekningen mellom Hellerud og utløpet av tunnelen mellom Bogerud og Skullerud. Arbeidet ferdigstilles april 2016. Når banen gjenåpnes vil antallet avganger økes fra en til to pr.kvarter.

[galleri col="3"]

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen