Sporveien inngår kontrakt med Team Bane

Sporveien inngår kontrakt med Team Bane

Sporveien har i dag inngått avtale med Team Bane AS om overbygningsentreprisen i forbindelse med det omfattende vedlikeholdet og fornyelse av Østensjøbanen. Kontraktssummen er på 75 mill.kr

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Overbygningsentreprisen omfatter alt fra underkant av pukk i sporet og omfatter i tillegg spor, signalanlegg og kjørestrøm.

- Jeg er tilfreds med at vi nå har fått landet denne kontrakten og at de omfattende arbeidene på Østensjøbanen mellom Hellerud og Skullerud kan starte som planlagt. Sporveien ser frem til å kunne tilby de reisende på Østensjøbanen en fornyet banestrekning med økt frekvens fra april 2016, sier konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveien, Per Magne Mathisen.

[factbox id="1"]

Kontrakten ble undertegnet av administrerende direktør Robert Norbeck i Team Bane AS (til venstre) og konsernsjef i Sporveien Cato Hellesjø i Sporveien (til høyre).

Bakgrunnen for prosjektet

Det omfattende vedlikeholdet av Østensjøbanen er sentralt for utnyttelse av kapasiteten i T-banenettet når Lørenbanen er ferdig i første kvartal 2016. Når Østensjøbanen er ferdig fornyet vil det åpne for økt togfrekvens og bedre rutetilbud. Det skal da kunne trafikkeres med minimum to tog per kvarter (begge retninger) uten begrensninger. I tillegg skal vedlikeholdsetterslepet på Østensjøbanen fjernes (unntatt for signalanlegget).

7. april 2015 starter arbeidene med fornyelse og omfattende vedlikehold av Østensjøbanen på strekningen mellom Hellerud og utløpet av tunnelen mellom Bogerud og Skullerud. Arbeidet ferdigstilles april 2016. Når banen gjenåpnes vil antallet avganger økes fra en til to pr.kvarter.

[galleri col="3"]

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen