Sporveien har spart to millioner i uka

Sporveien har spart to millioner i uka

Sporveien har effektivisert med mer enn to millioner kroner i uka de siste fire årene.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En reise med trikk og T-bane i hovedstaden koster i dag betydelig mindre å produsere enn for fire år siden. Årsaken er at Sporveien gjennom et omfattende strategiarbeid har effektivisert driften med hele 455,5 millioner kroner, det vil si i overkant av to millioner kroner hver eneste uke de fire siste årene.

– Kostnaden per kollektivreise vi kjører er nå nesten 20 prosent lavere enn for fire år siden. Samtidig frakter vi flere og mer fornøyde passasjerer enn noen gang, sier sporveissjef Cato Hellesjø stolt, og legger til:

– Det er våre barn og barnebarn som skal reise med fremtidens kollektivtrafikk. Vi skal være løsningen på dagens og morgendagens utfordringer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Ved utgangen av 2015 avsluttet Sporveien strategiperioden de kaller «Best 2015». Nå er resultatene klare og viser tydelig at arbeidet er en ubetinget effektiviseringssuksess.

[youtube id="qYIHzizMZD4"]

Gjennom et tydelig fokus på kvalitet, sikkerhet og effektivitet for deg som reiser kollektivt, har Sporveien de siste fire årene forbedret virksomheten med nær en halv milliard kroner. Samtidig kjøres det mer trikk, T-bane og buss enn noen gang tidligere og kundetilfredsheten er rekordhøy. I 2015 valgte over 230 millioner passasjerer å reise med Sporveien, og kundetilfredsheten har i perioder vært helt oppe på 99 prosent.

En reise med trikk og T-bane i hovedstaden koster i dag 20% mindre å produsere enn for fire år siden. Den faktiske kostnaden per reise har gått ned fra 12,50 til 10,50 kroner.

'Sporveismetoden'

Sporveien har gjennom Best 2015 jobbet målrettet og systematisk for å profesjonalisere, effektivisere og industrialisere driften av trikk, T-bane og buss i hovedstaden. Dette inkluderer vedlikehold og eiendomsforvaltning.

– Resultatene er oppnådd gjennom langsiktig og målrettet arbeid. Alle medarbeidere i Sporveien har bidratt til kontinuerlig forbedring. I fireårsperioden har vi ikke nedbemannet, men heller ikke økt bemanningen, og vi frakter flere og mer fornøyde passasjerer enn noen gang. Fokus på bedriftsdemokrati og godt samarbeid med fagforeningene har vært viktig for å lykkes, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø.

– Sporveismetoden er summen av arbeid med verdier, bedriftsdemokrati og kultur internt, for å lykkes med Sporveiens samfunnsoppdrag "Mer kollektivtrafikk for pengene». Det har utløst en imponerende innsats og engasjement fra alle de 3 500 medarbeiderne i konsernet. Resultatene er skapt i fellesskap, med sterk felles oppslutning om felles mål. At konsernet er videreført i en helhetlig integrert verdikjede med operativ drift, vedlikehold, utbygging og eierskap i et samlet konsern har også vært avgjørende for suksessen. Det er dette vi kaller Sporveismetoden.

Skal effektivisere mer mot 2020

Hellesjø gir seg ikke nå. Forbedringsarbeidet i Sporveien fortsetter nå med uforminsket styrke frem mot 2020. Gjennom resultatene av «Best 2015» er fundamentet lagt.

[youtube id="cAyvn5WKu2M"]

– Sporveien har et viktig samfunnsoppdrag, og gjennom dette tar vi daglig samfunnsansvar i alle ledd i driften av trikk, T-bane og buss, samt forvaltningen av stasjoner og annen infrastruktur. Vi skal løfte konsernet ytterligere – til det beste for våre reisende, eier og samfunnet rundt oss. Målet er at Sporveien skal være beste nordiske løsning på effektiv og miljøvennlig kollektivtransport i 2020, sier Hellesjø.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen