Sporveien fyller 140 år

Sporveien fyller 140 år

Vi feirer med å kjøre hestesporvogn fra Homansbyen trikkeholdeplass til Stortorvet. Historien er iscenesatt med skuespill og hestesporvogn, og er satt tilbake til 1875.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

6.oktober 1875 gikk den første ordinære avgangen med sporvogn fra Homansbyen til Stortorvet i Kristiania. Sporvognen ble trukket av hester og ble driftet av Christiania Sporveisselskab som ble stiftet 26.august 1874. I dag, 140 år senere er trikken et svært viktig element i kollektivtrafikken i Oslo og frakter ikke mindre enn 50 mill. passasjerer årlig. Hestesporvognen var det første kollektivtilbud i Norge.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å møte opp

I dag setter vi historien tilbake og gjenskaper den første turen med hestesporvogn. Historien startet i Homansbyen og det gjør den også i dag. KL 12.00 starter skuespillet som skal bringe oss igjennom 140 års historie og det havner på Stortorget – akkurat som det gjorde i 1875.

Ingeniør Jens Theodor Vogt var pioneren og ingen ante vel da for 140 år siden hvilken betydning dette skulle ha for byen. Det var etter hans flere reiser til Amerika og Frankrike han tenkte at sporvogn måtte være noe for Kristiania. Ideen om at hester dro kjerrer rundt i byen var ikke ny, men at det skulle foregå på skinner var ny. Det var mye lettere for hestene å dra kjerre på skinner enn i humpete, til dels gjørmete, gater. Det sentrale knutepunktet var på den tid Stortorvet.

Hestene gjorde en god innsats i mange år men elektrisiteten innhentet hesten og 3.mars 1894 fikk den første hesten hvile og den første elektriske sporvognen ble satt i trafikk.

Trikken er vel kanskje en av byens viktigste kulturbærere

- Trikken er vel kanskje en av byens viktigste kulturbærere sier dagens Sporveissjef Cato Hellesjø. –ingen kunne vel da tenke seg hvilken betydning skulle ha for byutvikling og miljø. I dag frakter trikken over 50 millioner reisende hvert år og det satses videre på denne energieffektive og kapasitetssterke løsningen – ja en løsning for fremtidens Oslo.

- Men i dag feirer Sporveien først og fremst 140 årsjubileet og alt det Sporveien har bidratt med i disse årene. Vi håper så mange som mulig har anledning til å møte opp langs traseen og på Stortorget for å delta i jubileumsfeiringen, sier en stolt konsernsjef Cato Hellesjø i forbindelse med dagens sporveisjubileum.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen