Infrastruktur for trikken skal oppgraderes på Majorstuen fra første kvartal 2019.
Infrastruktur for trikken skal oppgraderes på Majorstuen fra første kvartal 2019. (Foto: Sporveien)

Sporveien anbudsklare med trikketiltak på Majorstuen

Anbudet for utbyggingen av Majorstuen, som innebærer trikketiltak, vann- og avløpstiltak og gatetiltak, legges ut i slutten av august. Prosjektet er siste etappe av tidligere oppgraderinger i Bogstadveien.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi gleder oss til å komme i gang», sier prosjektleder Jens P. Skovholt i Sporveien.

– Vi har arbeidet med prosjektering i over ett år og har landet på en plan vi mener er fremtidsrettet og hensiktsmessig med tanke på reguleringen av hele Majorstuen-området. Dette er siste etappe av vedlikeholdsarbeidet på trikkeskinnene i Bogstadveien som ble utført i 2013.

Dette skal gjøres

Prosjektet, som vil vare i et drøyt år, innebærer å etablere to trikkespor i Bogstadveien der veien møter Kirkeveien, samt nye holdeplasser i Bogstadveien ved Kirkeveien. Denne delen av Bogstadveien får også en vegg-til-vegg oppgradering med nye fortau. Det indre trikkesporet i Kirkeveien og Valkyriegata tas ut av drift og fjernes. I tillegg skal Vann- og avløpsetaten bytte ut over hundre år gamle vannledninger. Samkjøringen av arbeider fra ulike virksomheter er i tråd med Samlet Plan for å minimere antall byggeperioder.

Utfordrende forprosjekt

I fjor sommer ble det utført rutinemessig prøvegraving for å kartlegge grunnforholdene, og da stoppet forprosjekteringen midlertidig opp.

– Utfordringene er at det er et område med mange umerkede konstruksjoner i grunnen», sier prosjektleder Jens P. Skovholt. «Vi oppdaget raskt av det var store avvik mellom kart og terreng. Dette har vi tatt høyde for at kan skje igjen og vi er forberedt på flere uforutsette konstruksjoner. På grunn av disse oppdagelsene, har vi brukt mye tid på grundig forprosjektering. Prøvegraving gjennomføres nettopp for å kartlegge potensielle hindringer.

Søker erfaren entreprenør

Sporveien søker en entreprenør med erfaring og kompetanse på arbeider i bymiljø med mye trafikk. Majorstuen er et av de største kollektivknutepunktet i Oslo med rundt 30 millioner av- og påstigninger per år og arbeidsforholdene kan bli krevende.

– Det vil spesielt bli vektlagt evne til god planlegging, VA-erfaring og erfaring med byspor og kontaktledningsanlegg, sier Skovholt.

Anbudet for prosjektet legges ut på TransQ i slutten av august 2018 og byggestart er estimert til første kvartal 2019.

 

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen