Lærling Ole Marius Knoff monterer solcellepaneler.
Lærling Ole Marius Knoff monterer solcellepaneler. (Foto: Kjell Bakken)

Sparer penger med grønne miljøtiltak

På årets korteste og mørkeste dag slo en gjeng lærlinger på et nytt solcelleanlegg som skal gi strøm til noen av Bane NORs eldre bygninger.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er flinke til å tenke miljøvennlig og grønt når vi setter opp nybygg. Dette med å ettermontere grønn teknologi på gamle bygg er nytt. Dersom dette anlegget viser seg å svare til forventningene kan det bane vei for flere etterinstallasjoner, sier Lise Kristin Sunsby, seksjonssjef for miljø, teknikk og sikkerhet i Bane NOR Eiendom.

Solcelle-installasjonen er ifølge Sunsby et eksempel på at Bane NOR virkelig er på vei inn i en grønn verden som i tillegg til å tilby grønn transport også bidrar til flere bærekraftige bygninger.

Med én måneds effektiv bygging har åtte lærlinger med forskjellige fagbakgrunner bygget et solcelleanlegg på taket til teknisk hus i Oslogate 1. Rundt 550.000 kroner kostet det 323 kvadratmeter store anlegget som er det nyeste innen denne teknologien.

Akkurat hvor mye strøm dette anlegget vil generere, vet man foreløpig ikke sikkert, men en beregning viser at det kan produsere opp mot 46 MWh i året. Faggruppeleder Bjørn Tore Hovland i Bane NOR er spent på hvilket resultat han har om 12 måneder fra nå.

- Dette er en del av Bane NORs miljøstrategi for våre 1,7 millioner kvadratmeter med eiendom, sier seksjonssjef Lise Kristin Sunsby i Bane NOR Eiendom. Foto:  Britt-Johanne Wang

- Med en levetid for anlegget på 40 år vil disse lærlingene være 60 pluss før vi må gjøre store utskiftninger. Da kan de se tilbake på at de bidro til noe helt nytt i Bane NOR, sier Bjørn Tore Hovland, faggruppeleder lavspenning.

- Vi har gjort Bane NOR litt grønnere, og det skal vi være stolt av, understreker Hovland.

På selveste dagen for «solsnu» åpnet anlegget som skal høste solstråler og omgjøre disse til både lys og varme.

- Dette er på mange måter en symboltung dag. I morgen går det igjen mot lysere tider, sier Hovland som gjennom året skal måle hvor mye strøm de får fra anlegget, og hvor mye energi bygningsmassen forbruker. Da først vil miljøregnskapet kunne gjøres opp. Bane NOR antar at dersom produksjonsanslaget stemmer, vil anlegget være tjene seg inn ved sparte strømkostnader i løpet av ti år.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen