Spår 90 millioner reisende nordmenn innen 2050
(Bilde: Avinor)

Spår 90 millioner reisende nordmenn innen 2050

I takt med økt befolkningsvekst og økonomisk utvikling stiger også flytrafikken. For å sikre en bærekraftig utvikling må det foretas kapasitetsøkende tiltak, ny teknologi og klimatiltak.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Behov for økt kapasitet

[factbox id="1"]

I en pressemelding fra Avinor meldes det en forventet befolkning på 6 millioner i 2050 og en vekst i BNP på omkring 2 prosent hvert år. Frem mot 2050 forventes det en årlig vekst i flytrafikken på omkring 1,7 prosent. Dette vil innebære en vekst på 40 millioner, som tilsvarer 90 millioner reisende i 2050.

-Fram mot 2050 vil vi nærme oss en fordobling av antall flypassasjerer på våre lufthavner, og dette betyr at Avinor må prioritere kapasitetsøkende tiltak. En slik prioritering henger også sammen med at et godt luftfartstilbud er avgjørende for både verdiskapning og bosettingsstruktur over hele landet, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen i pressemeldingen.

Avinor legger opp til et investeringsnivå på mellom 60 og 70 milliarder kroner frem mot 2029. En stor del av disse midlene er beregnet på kapasitetsøkende tiltak ved de største lufthavnene.

- Oslo Lufthavn er navet i norsk luftfart, og i 2030 kan antall passasjerer ved landets hovedflyplass nærme seg 40 millioner. En 3. rullebane er et nødvendig kapasitetsløft for landet og hele luftfarts-Norge, avslutter Falk-Petersen i pressemeldingen.

Miljøutfordringer og ny teknologi

Økt flytrafikk byr også på en klimautfordring. Avinor ønsker å være en drivkraft i sektorens miljø- og klimaarbeid. De samarbeider nå med industrielle aktører om utviklingen av biodrivstoff basert på norsk skogvirke. Oslo Lufthavn vil i løpet av 2015 bli den første større flyplass i verden med faste leveranser av biodrivstoff

Flyselskapene investerer også i mer moderne og energieffektive flyflåter.

Avinor forventer konkurranse på tårntjenester i nær fremtid og vil effektivisere virksomheten på alle områder. Det er satt i gang omfattende moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor ny teknologi blir et viktig element.

Det planlegges innføring av fjernstyrte tårn ved 36 av Avinors lufthavner. Det jobbes også med å utvikle automatiserte innsjekkings- og bagasjeløsninger som vil effektivisere reiseprosessen.

Til toppen