Sommerjobb på gigantprosjekt

Sommerjobb på gigantprosjekt

Ingeniørstudentene Simen Skotvedt og Sunniva Dehli har sikret seg et unikt innblikk i arbeidslivet på norgeshistoriens største veiprosjekt.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mens de aller fleste sommergjestene på Sørlandet har nytt late feriedager i sommer, har åtte flittige ingeniørstudenter i stedet pakket ut kofferten ved AF Gruppens brakkerigg i Tvedestrand. Her har de fått prøve seg i arbeidslivet gjennom sommerjobb ved veiprosjektet E18 Tvedestrand-Arendal.

- Jeg sendte inn en søknad etter å ha fått øynene opp for AF under en bedriftspresentasjon, og var så heldig at jeg ble utplassert her, forteller Sunniva Dehli (22) som går byggingeniør-linja på Høgskolen på Vestlandet.

- Dette prosjektet er vanvittig stort og gaper over mange fagområder, så her får jeg sett og opplevd det meste. Det er både spennende og veldig lærerikt, og jeg prøver å suge til meg så mye kunnskap som mulig, sier hun.

Sommerjobb for tredje gang

Mens Dehli har fått rollen som byggeleder og følger opp flere av AFs underentreprenører i prosjektet, jobber NTNU-studenten Simen Skotvedt (26) med HMS.

[img id="1"]

- Tidligere har jeg vært med som formann og jobbet med kvalitet, og i år er blant annet risikostyring og dokumentasjon av HMS-arbeidet mitt ansvarsområde. Jeg har fått prøve meg i forskjellige roller på prosjekter hvert år, og har virkelig blitt kastet ut i det. I forhold til mange av mine medstudenter, tror jeg nok at jeg har fått både mer ansvar og erfaring gjennom mine sommerjobber enn mange andre, mener han.

For Skotvedt har de første ukene på gigantprosjektet bydd på action, store maskiner, nye bekjentskaper og mye ny kunnskap.

- Jeg har et godt støtteapparat rundt meg, samtidig som jeg får lov til å prøve meg frem. Det er rom for å prøve, feile og stille litt dumme spørsmål, og vi blir tatt seriøst. Det jeg kanskje har lært aller mest av, er hvordan alle i prosjektet her jobber sammen mot et felles mål og hjelper hverandre frem, sier han.

Unik mulighet

De siste årene har rekordmange søkt sommerjobb i AF Gruppen, og denne sommeren jobber rundt 60 studenter på forskjellige AF-prosjekter.

For rekrutteringsansvarlig Sif Løvdal er det gledelig at AF er en attraktiv arbeidsgiver for studentene, og det gir henne også mulighet til å rekruttere inn de beste allerede under studietiden.

- Studentene som jobber for oss om sommeren ute i prosjekt får verdifull relevant erfaring og får unik innsikt i denne bransjen. Dette vil gi dem en forståelse for hvordan en reell arbeidssituasjon vil være, og om dette er noe de ønsker når de er ferdige med studier. De fleste studentene som har sommerjobb hos oss får også tilbud om fast jobb etter endte studier, forteller hun.

Dehli og Skotvedt forteller om et arbeidsmarked der praktisk erfaring på CV-en teller mye, og oppfordrer andre til å søke sommerjobb.

- Det er viktig å være på og gjøre en skikkelig innsats. Gå på bedriftspresentasjoner og messedager og skap deg et nettverk. Det er gull verdt når man skal søke sommerjobb, og har man først fått nesa innenfor er veien mot fast jobb mye kortere, sier de.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen