Solvik-Olsen til Avinors Nordområdekonferanse i Tromsø

Solvik-Olsen til Avinors Nordområdekonferanse i Tromsø

Avinor skal arrangere en nordområdekonferanse i Tromsø 14. og 15. november i år. Hovedtemaet er hvordan luftfarten kan bidra til å støtte opp under samfunns- og næringsutviklingen i landsdelen frem mot 2030.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Luftfarten har avgjørende betydning for utviklingen i nordområdene. 28 av Avinors flyplasser befinner seg i de tre nordligste fylker og på Svalbard. Lange avstander mellom befolkningssentra og begrensede muligheter for vei- og jernbanetransport gjør at flyet som transportmiddel er helt avgjørende for et velfungerende samfunn i nord. Vår nordområdestrategi skal legge til rette for at Avinors samfunnsoppdrag løses på en enda mer effektiv måte i årene fremover - til beste for landsdelen, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Sentrale aktører innleder

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner konferansen og presenterer regjeringens forventninger til Avinor. I tillegg til samferdselsministeren, vil andre sentrale aktører innen poltikk, næringsliv og luftfart innlede til diskusjon på ulike temaer.

Karl Eirik-Schjøtt Pedersen, administrerende direktør for Norsk olje og gass, skal snakke om hvilke muligheter og utfordringer som ligger i 23. konsesjonsrunde: Hvor viktig er oljen for Nord-Norges utvikling – og hva er alternativene?

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten innleder om hvilke forutsetninger han mener må ligge til grunn for fortsatt vekst innen reiseliv og turisme langs kysten.

Ansvarlig redaktør for High North News, Arne O. Holm, vil utfordre deltakerne til å «tenke nytt» om utviklingen i Nord-Norge inn i fremtiden. Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Statens vegvesen og leder for styringsgruppa for Nasjonal Transportplan, innleder på temaet: NTP - Hvordan få mest samferdsel for hver krone?

I tillegg blir det innledere på temaer som industriutvikling, forskning, og sjømat. Miljø og klima blir også et tema: Hvor stor vekst tåler miljøet i nordområdene?

Konferansen i Tromsø skal være et bidrag til Avinors arbeid med å utvikle en strategi for luftfarten i nordområdene for perioden 2018 – 2030.

Dag 2 viet luftfartens rolle

Den andre konferansedagen er spesielt viet luftfarten og Nord-Norge. Sentrale temaer blir blant annet: Hvilken rolle skal luftfarten spille i fremtidens reiseliv i Nord-Norge? Videreutviklingen av flyplassene i Nord-Norge og Fjernstyrte kontrolltårn – småflyplassenes redning?

Her blir det innledere fra regionalt politisk nivå, fra Innovasjon Norge, samt fra Avinor og flyselskapene.

Deltakere på konferansen, som holdes på Clarion Hotel Edge i Tromsø, vil være politikere og offentlig ansatte på sentralt, lokalt og regionalt nivå, pluss representanter for nærings- og reiseliv, forskning og media.

Til toppen