Solide bidrag på World Tunnel Congress i Bergen

Solide bidrag på World Tunnel Congress i Bergen

Med flere foredrag og egen stand var Norconsult godt synlig for de 1600 deltakerne fra hele verden som hadde tatt turen til Vestlandets hovedstad. Norge var for tredje gang vertsnasjon for verdens største tunnelkonferanse.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kronprins Haakon sto for den høytidelige åpningen av tunnelkonferansen World Tunnel Congress (WTC), som gikk av stabelen i Grieghallen i Bergen 12. til 14. juni. I sin tale snakket han om hvor viktig tunneler og bergrom er for Norge. Under åpningsseremonien holdt også Øyvind Engelstad, markedssjef for energi i Norconsult, et humoristisk innlegg om norsk tunnelbransje med tittel «Norway seen from the inside - Perspectives on the innovative way of developing underground space in Norway».

Tre Norconsult-foredrag på konferansen

Norconsult har Norges største fagmiljø innen prosjektering av tunneler og fjellanlegg i Norge, og Norconsult-medarbeidere fra Sandvika, Trondheim og Chile holdt faglige innlegg i løpet av den tre dager lange konferansen. Disse var:

  • Matias Egaña med foredraget: Challenges of mining caverns. The case study of Chuquicamata transfer station.
  • Anders Kristian Vik med foredraget: Engineering geological challenges and technical-contractual mitigation measures. The Rogfast subsea road project. (Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel ved ferdigstilling.)
  • Øyvind Engelstad med foredraget: Utilization of Building Information Modelling (BIM) for tunnelling and infrastructure development.

Stor interesse for VR og bruk av BIM

De som besøkte Norconsults egen stand på konferansen viste stor interesse for bruk av ny teknologi, slik som 3D og BIM. Her har Norconsult en ledende rolle i Norge og internasjonalt. 3D-modeller er ikke bare et godt prosjekteringsverktøy, men kan også bidra til god og positiv dialog mellom alle berørte parter, ettersom løsninger kan visualiseres i én modell. I tillegg bidro Norconsult med innhold til flere stander og informasjonsfilmer fra ulike samferdselsprosjekter, slik som Ulriken, Inter City Drammen – Kobbervikdalen, og Rogfast. Selskapet har også laget VR-modeller fra Ulriken og Ringeriksbanen på oppdrag for Bane NOR. Disse ble flittig brukt under konferansen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen