Feiring Bruk har tidligere produsert pukk- og grus i mindre skala sammen med lokale entreprenører i selskapet North Rock AS, men produksjonskapasiteten er nå utvidet med et nytt kaianlegg og en omfattende reguleringsplan fra Karlsøy kommune.
Feiring Bruk har tidligere produsert pukk- og grus i mindre skala sammen med lokale entreprenører i selskapet North Rock AS, men produksjonskapasiteten er nå utvidet med et nytt kaianlegg og en omfattende reguleringsplan fra Karlsøy kommune. (Bilde: Feiring Bruk )

Solid oppstart i nord for Feiring Bruk

Østlandsbedriften Feiring Bruk etablerer seg for alvor i nord gjennom det nye selskapet Feiring Nord AS. Pukkverket på Vannøya, i Karlsøy kommune, er selskapets første storsatsing i Nord Norge.

  • Pukk
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Østlandets ledende aktør innen pukk- og grusproduksjon har etablert masseuttak og kaianlegg på Vannøya i Karlsøy kommune. Feiring Bruk har tidligere produsert pukk- og grus i mindre skala sammen med lokale entreprenører i selskapet North Rock AS, men produksjonskapasiteten er nå utvidet med et nytt kaianlegg og en omfattende reguleringsplan fra Karlsøy kommune. Med den nye reguleringsplanen på plass, besitter Feiring Bruk en av Nord-Norges største regulerte fjellforekomster på ca. 30 millioner tonn. Feiring Bruk satser dermed på å bli en betydelig leverandør av steinmasser i Tromsregionen, opplyser en begeistret konsernleder Trygve Ollendorff:

– Vi overtok tidligere i år 100 prosent av aksjene i North Rock og har nå skiftet navn til Feiring Nord AS Uttaket på Vannøya er en relativt stor satsning for oss, og ferdigstillelsen av det nye kaianlegget har stått helt sentralt. Vi østlendinger er jo ikke vant til å frakte med båt, så det føltes veldig godt da den første leveransen la ut fra kaia for noen uker siden.

Et spennende marked

Anlegget på Vannøya er den første store satsingen nord for Mjøsa for den tradisjonsrike familiebedriften fra Lørenskog. Ollendorff er svært entusiastisk for mulighetene som følger med etableringen i nord og er glad for endelig å kunne levere et totalsortiment av knuste steinmasser til hele Troms-regionen.

– Dette er et spennende marked for oss med flere store prosjekter og høy aktivitet fremover. Vi ser allerede på flere forekomster for å kunne betjene en større del av Nord Norge, og dekke de behovene som kommer i offshore-sektoren. Vi har jo allerede en viss erfaring med knusing av offshore-masse på Vestlandet, i Skipavika i Gulen kommune i Ryfylke.

Ollendorff tror Feiring Bruks økte aktivitet i nord er et kjærkomment alternativ i markedet:

– Vi er et uavhengig alternativ og ikke tilknyttet noen større konserner eller konstellasjoner, noe jeg har inntrykk av at entreprenørene ofte ser på som et pluss. Det er også en fordel at vi er ISO-sertifiserte, og at vi satser på høy grad av kvalitet og dokumentasjon på våre materialer.

Satsingen vil gi Karlsøy kommune en inntekt på 80-100 millioner kroner

Ollendorff roser Karlsøy kommune for den betydelige jobben som er lagt ned i reguleringsplanen:

– Det er alltid utfordringer med etableringer av denne typen masseuttak. Ikke minst er naboproblematikk velkjent, men det har løst seg fint så langt. Man ser også at et anlegg som dette bidrar til lokalsamfunnet. Som grunneier vil satsingen over tid gi Karlsøy kommune en inntekt på 80-100 millioner kroner, noe som igjen vil komme innbyggerne til gode.

For å styrke den lokale tilstedeværelsen etablerer Feiring Bruk et eget avdelingskontor på Karlsøy. Ollendorff er nå på jakt etter en lokal avdelingsleder, en spennende jobb med ansvar for anlegget på Vannøya og muligheter rundt Feiring Bruks videre satsinger i regionen.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen