Feiring Bruk har tidligere produsert pukk- og grus i mindre skala sammen med lokale entreprenører i selskapet North Rock AS, men produksjonskapasiteten er nå utvidet med et nytt kaianlegg og en omfattende reguleringsplan fra Karlsøy kommune.
Feiring Bruk har tidligere produsert pukk- og grus i mindre skala sammen med lokale entreprenører i selskapet North Rock AS, men produksjonskapasiteten er nå utvidet med et nytt kaianlegg og en omfattende reguleringsplan fra Karlsøy kommune. (Bilde: Feiring Bruk )

Solid oppstart i nord for Feiring Bruk

Østlandsbedriften Feiring Bruk etablerer seg for alvor i nord gjennom det nye selskapet Feiring Nord AS. Pukkverket på Vannøya, i Karlsøy kommune, er selskapets første storsatsing i Nord Norge.

  • Pukk
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Østlandets ledende aktør innen pukk- og grusproduksjon har etablert masseuttak og kaianlegg på Vannøya i Karlsøy kommune. Feiring Bruk har tidligere produsert pukk- og grus i mindre skala sammen med lokale entreprenører i selskapet North Rock AS, men produksjonskapasiteten er nå utvidet med et nytt kaianlegg og en omfattende reguleringsplan fra Karlsøy kommune. Med den nye reguleringsplanen på plass, besitter Feiring Bruk en av Nord-Norges største regulerte fjellforekomster på ca. 30 millioner tonn. Feiring Bruk satser dermed på å bli en betydelig leverandør av steinmasser i Tromsregionen, opplyser en begeistret konsernleder Trygve Ollendorff:

– Vi overtok tidligere i år 100 prosent av aksjene i North Rock og har nå skiftet navn til Feiring Nord AS Uttaket på Vannøya er en relativt stor satsning for oss, og ferdigstillelsen av det nye kaianlegget har stått helt sentralt. Vi østlendinger er jo ikke vant til å frakte med båt, så det føltes veldig godt da den første leveransen la ut fra kaia for noen uker siden.

Et spennende marked

Anlegget på Vannøya er den første store satsingen nord for Mjøsa for den tradisjonsrike familiebedriften fra Lørenskog. Ollendorff er svært entusiastisk for mulighetene som følger med etableringen i nord og er glad for endelig å kunne levere et totalsortiment av knuste steinmasser til hele Troms-regionen.

– Dette er et spennende marked for oss med flere store prosjekter og høy aktivitet fremover. Vi ser allerede på flere forekomster for å kunne betjene en større del av Nord Norge, og dekke de behovene som kommer i offshore-sektoren. Vi har jo allerede en viss erfaring med knusing av offshore-masse på Vestlandet, i Skipavika i Gulen kommune i Ryfylke.

Ollendorff tror Feiring Bruks økte aktivitet i nord er et kjærkomment alternativ i markedet:

– Vi er et uavhengig alternativ og ikke tilknyttet noen større konserner eller konstellasjoner, noe jeg har inntrykk av at entreprenørene ofte ser på som et pluss. Det er også en fordel at vi er ISO-sertifiserte, og at vi satser på høy grad av kvalitet og dokumentasjon på våre materialer.

Satsingen vil gi Karlsøy kommune en inntekt på 80-100 millioner kroner

Ollendorff roser Karlsøy kommune for den betydelige jobben som er lagt ned i reguleringsplanen:

– Det er alltid utfordringer med etableringer av denne typen masseuttak. Ikke minst er naboproblematikk velkjent, men det har løst seg fint så langt. Man ser også at et anlegg som dette bidrar til lokalsamfunnet. Som grunneier vil satsingen over tid gi Karlsøy kommune en inntekt på 80-100 millioner kroner, noe som igjen vil komme innbyggerne til gode.

For å styrke den lokale tilstedeværelsen etablerer Feiring Bruk et eget avdelingskontor på Karlsøy. Ollendorff er nå på jakt etter en lokal avdelingsleder, en spennende jobb med ansvar for anlegget på Vannøya og muligheter rundt Feiring Bruks videre satsinger i regionen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen