Solbransjen skinner igjen

Solbransjen skinner igjen

En lang natts ferd mot dag for norsk solindustri kan være over. Både Elkem Solar i Kristiansand og NorSun i Årdal har store prosjekter på trappene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi ser nå tegnene til en revitalisering av en bransje hvor det sa omtrent fullstendig stopp i 2008 grunnet finanskrise og prisfall i Kina. Solenergi blir nå stadig mer konkurransedyktig, og er faktisk i ferd med å bli den billigste energikilden enkelte steder i verden. Det gir betydelige vekstmuligheter for produsenter som er gode på kvalitet og kostnad, og der er både NorSun og Elkem Solar i front, sier administerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

NorSun og Elkem Solar tar nå hver for seg i bruk nye teknologier som bidrar til en mer energieffektiv solcelleproduksjon. Enova støtter selskapene med henholdsvis 28,8 og 25,6 millioner kroner.

Først i verden

På fabrikken i Årdal i Sogn og Fjordane produserer NorSun metallblokker (såkalte ingoter) som en tynn diamantvaier sager i skiver (wafere) til bruk i solceller. Bredden på dagens vaier er 80 mikrometer, tilsvarende tykkelsen til et vanlig hårstrå. Nå sikter selskapet på å bli verdens første med fullskala uttesting av en vaier med tykkelse på 40 mikrometer.

– Smalere vaier gir mindre avkapp per wafer, noe som igjen fører til mindre energibruk og lavere kostnad per wafer vi produserer, sier administrerende direktør Bjørn-Olav Brelin i NorSun.

Øker resirkuleringen

I Kristiansand produserer Elkem Solar silisium som inngår i solcelleproduksjon. Elkem har erfart at energibruken utgjør en stor del av de totale kostnadene, og for å redusere enhetskostnadene tar de nå grep i store deler av produksjonen.

– Samtlige ledd i produksjonsprosessen blir nå gjenstand for ombygging og nyinvesteringer, sier verksdirektør Geir Ausland i Elkem Solar, og henviser til at de blant annet skal oppgradere og effektivisere ovn, slaggbehandling, luting og størkning. – Investeringene gjør dessuten at vi kan ta i bruk resirkulerte materialer i større grad.

Imponerende energieffektivitet

I alt vil prosjektene årlig spare 10,1 og 38,7 GWh energi hos henholdsvis NorSun og Elkem Solar. Til sammen tilsvarer dette energibruken fra rundt 2400 norske husholdninger.

– Energibruken fra norsk solindustri er allerede lav sammenlignet med det som er vanlig i bransjen. Det gjør det desto mer imponerende at NorSun og Elkem Solar stadig evner å finne nye måter å effektivisere på, sier Nakstad i Enova.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen