Sognekraft satser på kabelrør fra Wavin

Sognekraft satser på kabelrør fra Wavin

Når du skuer tvers over fjorden fra Sogndal, er Storehaugen det mest dominerende fjellet på andre siden. Oppe på den 1174 meter høye toppen ruver Norkrings store radio- og TV-mast, og dit skulle Sognekraft legge 650 meter lange kraftforsyningskabler.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Prosjektleder Jomar Leirdal i Sognekraft AS innså at det både ville bli vanskelig og kostbart å få lagt forsyningskablene til Storehaugen langt nok ned i bakken. Kabelrør med høy ringstivhet fra Wavin løste problemet.

Normal leggedybde er 60 cm

Kabelgrøfter som graves ut her i landet skal være i samsvar med REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet) eller DNPs (Den Norske Plastrørgruppen) bestemmelser.

– For kabelrør med ringstivhet på SN8 kreves det en leggedybde på 60 cm, forteller Heiko Heincken. Han er Wavins distriktleder for El & Tele i region sør/vest. – Da kreves det også en 10 - 15 cm såle i bunnen for at ikke stein skal skade kabler eller rør.

– Men det lot seg ikke gjøre å lage så dype grøfter i dette utfordrende og forholdsvis utilgjengelige fjellandskapet; i alle fall ikke innenfor forsvarlige kostnadsrammer, påpeker Leirdal. – Landskapet der oppe består nemlig stort sett av stein og løse fjellmasser. Derfor valgte vi å bruke kabelrør med høyere ringstivhet; rør som trenger mindre overfylling. Valget vårt falt da på Wavins sorte PE-SN64 kabelrør.

[factbox id="2"]

Wavins sorte PE-SN64 kabelrør kan legges rett på bakken

– Vi er selvsagt opptatt av å overholde gjeldende lover og forskrifter, fremholder han. – Derfor hadde vi først søkt, og fått tillatelse fra DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) til å legge kabelen i forsterket rør i grunne grøfter, og dekke det til etterpå med fyllmassen som naturlig finnes i området. Vi behøvde derfor ikke å frakte massevis av fyllmasse opp på fjellet.

– Våre sorte PE-SN64 kabelrør har ringstivhet på SN64 og er UV-beskyttet, forklarer Heiko. – De tåler 64 kN pr. kvadratcentimeter, og kan faktisk legges rett på bakken. Uten at du av den grunn trenger sove dårlig om natten.

På spørmålet hvorfor Sognekraft valgte Wavin svarer Leirdal at det var på grunn av den gode produktkvaliteten, med tanke på dette spesielle bruksområdet.

– På forhånd hadde vi bare erfaring med sveisede PE-SN64 rør fra Wavin. Men her valgte vi rør med fals for å slippe jobben med sveising i det ugjestmilde terrenget på Storehaugen. Dessuten vil temperaturendringer føre til at all bevegelse skjer i falsen, og dermed får vi mindre bevegelse i hele rørtraseen, sier Leirdal.

Gode fagkunnskaper er nyttige å ha i bratte i fjellskråninger

– En annen utfordring for graveentreprenøren var at skråningene i fjellsiden er så steile, sier Leirdal. – Noen steder var det så bratt at de egentlig burde ha brukt andre typer maskiner, men takket være deres gode fagkunnskaper og lange erfaring klarte de å gjennomføre prosjektet som planlagt.

Noen steder var det så bratt at de egentlig burde ha brukt andre typer maskiner

På spørsmålet om Sognekraft har brukt denne typen rørløsninger andre steder svarer Leirdal at de har nylig brukt Wavins PE-SN64 kabelrør til en 500 meter kabel som de la over Stedjekammen til private hytter i det området.

– Mye av terrenget der er myr, så graveentreprenøren var usikker på hvordan de skulle unngå at myrvann og smuss trengte inn gjennom rørskjøtene. Wavins distriktsleder VA Vest, Rune Bakke, anbefalte oss da å bruke elektrosveismuffer på skjøtene. Dermed har kabelanlegget blitt 100 prosent vanntett, sier Leierdal.

Ferdig før vinteren

– Da jeg var der oppe på Storhaugen for å besiktige arbeidet, blåste det mellom 15 og 20 meter pr. sekund, forteller Heiko. – Tåken lå tett og temperaturen var bare 3°C. På store høyder som dette kan snøfall komme når som helst, så både everksmontører, graveentreprenøren og resten av fagpersonellet jobbet for fullt for å bli ferdige før vinteren satte inn. Det var mye som skulle klaffe, men det gikk heldigvis bra.

Til toppen