Snart slutt på å miste spenningen

Snart slutt på å miste spenningen

I løpet av året er 62 kilometer med nytt kontaktledningsanlegg fra Egersund til Sandnes ferdig. Det gamle anlegget fra 1950-tallet er skiftet ut med moderne kontaktledningssystem som tillater flere tog og tyngre tog på strekningen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Det 60 år gamle kontaktledningsanlegget på Jærbanen er overmodent for utskifting, sier assisterende prosjektleder Eystein Hillesund.

1400 stålmaster på nye kraftige betongfundamenter er på plass og bærer kontaktledningsanlegget med autotransformatorer som sørger for at spenningen opprettholdes, selv med mange tog og tunge tog på strekningen.

- Dette betyr en helt ny og bedre hverdag i togtrafikken, sier Hillesund.

Det blir slutt på spenningsfall og hyppige feil som i økende grad har preget det gamle og utslitte anlegget. På Jæren er det også ofte mye vind. Med det gamle anlegget må togene senke hastigheten vesentlig på grunn av at ledningen blåser ut av stilling når vindhastigheten når 20 sekundmeter, mens det nye anlegget er bygget for hele 37 sekundmeter.

Fullføres i september

Gjennom flere år har arbeidet med nytt anlegg pågått, og i september i år står etter planen det nye anlegget komplett ferdig. Delstrekninger er tatt i bruk etter hvert under anleggsperioden og erfaringene er gode. Sent i 2011 startet jobben med å sette nye fundamenter langs banen fra Kjelland omformerstasjon fem kilometer øst for Egersund og de 62 kilometerne til Sandnes. Stålmastene er montert på disse betongfundamentene som er satt ved hjelp av et eget spesialtog. Det er Baneservice AS som har oppdraget med å fornye kontaktledningen på Jærbanen.

Videre mot Moi

Jærbanen er den første strekningen der gammelt kontaktledningsanlegg blir totalfornyet med autotrafosystem. Også den nybygde dobbeltsporstrekningen langs Mjøsa har dette systemet i drift. Det er også besluttet at fornyelsen av kontaktledningen på resten av Sørlandsbanen skal skje med autotrafo-systemet. Nå i vår starter arbeidet på strekningen fra Kjelland omformerstasjon ved Egersund til Moi. Dette blir dermed neste strekning som får det nye anlegget. Kjelland – Moi har tremaster fra 1950 trenger også sårt en fornyelse. Arbeidet med skogrydding for prosjektet er startet opp og neste del blir å sette fundamenter for nye master.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen