Smartgrid-konferansen: Jakter på den fleksible strømkunden

Smartgrid-konferansen: Jakter på den fleksible strømkunden

Over 300 deltakere fant veien til Smartgrid-konferansen i Trondheim denne uka. På agendaen sto blant annet jakten på fremtidens fleksible strømkunde – og ny teknologi som muliggjør smarte valg.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mens landet bokstavelig talt renner over av kraft, blir det en stadig større utfordring at hjemmene våre fylles med effektkrevende apparater som bruker mye strøm på kort tid. Dette stiller store krav til kapasiteten i kraftnettet. Smart teknologi kan imidlertid bidra til å jevne ut belastningen i nettet og dermed spare store investeringer. Men dette forutsetter både nye forretningsmodeller fra kraftnæringens side, og at kundene vil ta den nye teknologien i bruk.

Hjelpsom teknologi

Seniorforsker Joakim Formo fra Ericsson tegnet et spennende fremtidsbilde av hvordan "tingenes internett" i større grad kommer til å samspille, lære av erfaring og ta egne initiativ. For eksempel kan husets alarmsystem spørre deg om det skal skru av lyset når boligen står tom. Mens strømmåleren din tar ansvar for å bytte strømleverandør hver gang den finner et rimeligere tilbud, noe husets varmepumpe og familiens elbil responderer på med Facebook-likes.

Samfunnsøkonom Thomas Broberg fra Universitetet i Umeå har forsket på hva som skal til for å få kundene til å flytte effektkrevende strømforbruk. Hans konklusjon var at folk flest er lite interessert i å endre på vaner. Dersom nettselskapet skal kunne fjernstyre husholdningsmaskiner etter arbeidstid, ville de 900 husholdningene i snitt ha en kompensasjon på over 1400 kroner i året. Fjernstyring av oppvarming om morgenen var imidlertid greit.

Store sparegevinster

Det er likevel mulig å oppnå store sparegevinster i nettet ved bruk av ny teknologi. Ringeriks-Kraft Nett var allerede i 2013 ferdige med å installere smarte strømmålere hos sine 21.000 kunder, og har tilbudt dem en app som gjør det mulig å sammenlikne strømforbruket med folk i nabolaget. Selskapet mener å spare 30 millioner kroner i nettinvesteringer takket være bedre forbruksdata og mer bevisste kunder.

Mer desentralisert kraftproduksjon, ikke minst fra solcelletak, bedre batteriteknologi og nye forbruksmønstre gjør også at mange energiselskaper må omstille seg og finne nye forretningsmodeller.

Konserndirektør Steffen Syvertsen i Agder Energi fortalte om kraftleverandøren LOS' tilbud til bedrifter om å "tjene penger på strøm du ikke bruker". Mot en kompensasjon kan deler av bedriftenes forbruk kobles ut i korte perioder, om nettet i området skulle bli overbelastet.

– Det holder ikke å være størst lenger, vi må være ledende på å endre oss hurtig. Vi må lete etter forretningsmuligheter rundt oss, og vi må tørre å prøve og feile, sa Syvertsen.

Formidlingsoppgave

Flere av foredragsholderne påpekte også at kraftnæringen må bli flinkere til å kommunisere med omverdenen og kvitte seg med fremmedord som bare elkraftingeniører kan begripe.

– Det er viktig å formidle til både kunder og politikere hva teknologien kan gjøre for oss. Her har dere en formidabel utfordring, sa direktør Mona Skaret fra Innovasjon Norge.

Artikkelen er opprinnelig publisert på EnergiNorge.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen