Smartgrid-konferansen: Jakter på den fleksible strømkunden

Smartgrid-konferansen: Jakter på den fleksible strømkunden

Over 300 deltakere fant veien til Smartgrid-konferansen i Trondheim denne uka. På agendaen sto blant annet jakten på fremtidens fleksible strømkunde – og ny teknologi som muliggjør smarte valg.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mens landet bokstavelig talt renner over av kraft, blir det en stadig større utfordring at hjemmene våre fylles med effektkrevende apparater som bruker mye strøm på kort tid. Dette stiller store krav til kapasiteten i kraftnettet. Smart teknologi kan imidlertid bidra til å jevne ut belastningen i nettet og dermed spare store investeringer. Men dette forutsetter både nye forretningsmodeller fra kraftnæringens side, og at kundene vil ta den nye teknologien i bruk.

Hjelpsom teknologi

Seniorforsker Joakim Formo fra Ericsson tegnet et spennende fremtidsbilde av hvordan "tingenes internett" i større grad kommer til å samspille, lære av erfaring og ta egne initiativ. For eksempel kan husets alarmsystem spørre deg om det skal skru av lyset når boligen står tom. Mens strømmåleren din tar ansvar for å bytte strømleverandør hver gang den finner et rimeligere tilbud, noe husets varmepumpe og familiens elbil responderer på med Facebook-likes.

Samfunnsøkonom Thomas Broberg fra Universitetet i Umeå har forsket på hva som skal til for å få kundene til å flytte effektkrevende strømforbruk. Hans konklusjon var at folk flest er lite interessert i å endre på vaner. Dersom nettselskapet skal kunne fjernstyre husholdningsmaskiner etter arbeidstid, ville de 900 husholdningene i snitt ha en kompensasjon på over 1400 kroner i året. Fjernstyring av oppvarming om morgenen var imidlertid greit.

Store sparegevinster

Det er likevel mulig å oppnå store sparegevinster i nettet ved bruk av ny teknologi. Ringeriks-Kraft Nett var allerede i 2013 ferdige med å installere smarte strømmålere hos sine 21.000 kunder, og har tilbudt dem en app som gjør det mulig å sammenlikne strømforbruket med folk i nabolaget. Selskapet mener å spare 30 millioner kroner i nettinvesteringer takket være bedre forbruksdata og mer bevisste kunder.

Mer desentralisert kraftproduksjon, ikke minst fra solcelletak, bedre batteriteknologi og nye forbruksmønstre gjør også at mange energiselskaper må omstille seg og finne nye forretningsmodeller.

Konserndirektør Steffen Syvertsen i Agder Energi fortalte om kraftleverandøren LOS' tilbud til bedrifter om å "tjene penger på strøm du ikke bruker". Mot en kompensasjon kan deler av bedriftenes forbruk kobles ut i korte perioder, om nettet i området skulle bli overbelastet.

– Det holder ikke å være størst lenger, vi må være ledende på å endre oss hurtig. Vi må lete etter forretningsmuligheter rundt oss, og vi må tørre å prøve og feile, sa Syvertsen.

Formidlingsoppgave

Flere av foredragsholderne påpekte også at kraftnæringen må bli flinkere til å kommunisere med omverdenen og kvitte seg med fremmedord som bare elkraftingeniører kan begripe.

– Det er viktig å formidle til både kunder og politikere hva teknologien kan gjøre for oss. Her har dere en formidabel utfordring, sa direktør Mona Skaret fra Innovasjon Norge.

Artikkelen er opprinnelig publisert på EnergiNorge.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen