De fleste veglysene her i landet lyser jevnt fra de slår seg på når det begynner å bli mørkt til de slår seg av igjen når dagslyset tar over. Slik er det ikke på den nye rv. 70 mellom Tingvoll og Meisingset på Nordmøre.
De fleste veglysene her i landet lyser jevnt fra de slår seg på når det begynner å bli mørkt til de slår seg av igjen når dagslyset tar over. Slik er det ikke på den nye rv. 70 mellom Tingvoll og Meisingset på Nordmøre. (Foto: Kjell Wold)

Smarte veglys sparer både penger og miljø

Statens vegvesens nye veglys på Tingvoll i Møre og Romsdal er smartere enn de fleste andre veglys. Det sparer både penger og miljøet.

  • Belysning
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De fleste veglysene her i landet lyser jevnt fra de slår seg på når det begynner å bli mørkt til de slår seg av igjen når dagslyset tar over. Slik er det ikke på den nye rv. 70 mellom Tingvoll og Meisingset på Nordmøre. Veglysene som blir montert her har radar og lyser 100 prosent kun når det er behov for det.

89 veglys med ny teknologi

De 22 første smarte veglysene er allerede i drift ved kommunesenteret Tingvoll. Til våren blir det montert 67 nye ved tettstedet Meisingset.

– Vi er blant de første, men dette tror vi er framtidas måte å lyse opp vegene i Norge på, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen. Foto: Reidun Øverland

– Lysene økes til 100 prosent belysning på 100 meters avstand når radaren registrer bevegelser over 4 km/t på vegen. Ellers er lysene dimmet ned til 20 prosent, forteller prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.

Ett av få i Norge

Anlegget er det første med smarte veglys i Midt-Norge og ett av få i hele Norge. Det blir derfor en del prøving og justering for å komme fram til en drift som fungerer optimalt både for trafikanter og naboer.

Fram til nå har lyset bare vært på i 20 sekunder etter at en fotgjenger eller en bil har passert. Erfaringen er at det gir unødvendig mye tenning og slokking. Derfor må Statens vegvesen prøve seg fram og skaffe erfaring på hva som fungerer akkurat her.

De nye veglysene er smartere enn de fleste andre veglys. Det sparer både penger og miljøet. Lysene økes til 100 prosent belysning på 100 meters avstand når radaren registrer bevegelser over 4 km/t på vegen. Ellers er lysene dimmet ned til 20 prosent.

Stort sparepotensial

– Det kjører ca. 1100 biler i døgnet her, og mellom kl. 12 og 06 passerer det under ti biler i timen. Da sier det seg selv at det er et stort sparepotensial i forhold til vanlige veglys, sier prosjektlederen.

Tjenes raskt inn

De smarte veglysene koster litt mer i innkjøp. Erfaringene fra lignende anlegg i Vestfold og Buskerud er at det er spart inn på lavere strømutgifter og økt levetid på grunn av LED-lys i løpet av 3-4 år.

– Miljøet sparer vi i form av redusert strømforbruk fra dag én og driftsutgiftene vil bli lavere enn det vi har vært vante til fra ordinære anlegg. Vi er blant de første, men dette tror vi er framtidas måte å lyse opp vegene i Norge på, avslutter prosjektleder Odd Helge Innerdal.

Til toppen