Smarte samfunn skaper nye næringsmuligheter

Smarte samfunn skaper nye næringsmuligheter

Smarte løsninger for byer og samfunn byr på store markedsmuligheter for norske bedrifter i omstilling. På den internasjonale konferansen og messen Nordic Edge Expo i Stavanger i oktober møtes offentlig og privat sektor for å ta tak i disse mulighetene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I Norge som i resten av verden vokser byene. I noen deler av verden skjer det i rekordfart. Det skaper globale utfordringer og muligheter.

- Det er behov for å utvikle nye og smartere løsninger for blant annet transport, energi, renovasjon og velferdstjenester. Sentralt i dette står bruken av ny digital teknologi og her er norske teknologimiljø og selskaper med, sier Kari Holmefjord Vervik, direktør i Innovasjon Norge Rogaland. Flere internasjonale analysemiljøer spår en enorm vekst innenfor dette utviklingsområdet de nærmeste årene.

Gjør byene bedre

Innovasjon Norge har allerede pekt på smarte samfunn som ett av seks fremtidsrettede mulighetsområder for norsk næringsliv.

I et smart samfunn brukes digital teknologi til å gjøre samfunnene og byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Smarte samfunn handler blant annet om hvordan det urbane livet kan forbedres gjennom bruk av informasjonssystemer og kommunikasjonsteknologi med involvering, integrering og god infrastruktur.

Flere Rogaland-baserte bedrifter deltar allerede i et samarbeid i regi av Innovasjon Norge som har som mål å posisjonere norske bedrifter i den raske utviklingen som nå skjer innenfor området smarte samfunn.

Presenterer muligheter

I forbindelse med Nordic Edge Expo i Stavanger i oktober vil Innovasjon Norge og Nordic Edge sammen gjennomføre en ekstra seminardag for å fortelle norske bedrifter om mulighetene i et internasjonalt smartby-marked. Her kan man lære mer om markedene i Europa, Asia, Americas, Midtøsten og Afrika, samt muligheter innen EU. Dermed pågår Nordic Edge Expo over tre dager fra 5. oktober til 7. oktober.

– Vi har mye god kompetanse og teknologi i Norge, men vi har en del å gå på når det gjelder å eksportere våre løsninger til internasjonale markeder. Smartsamfunn-markedet som vokser fram er en god mulighet for norske selskaper til å få innpass med sin teknologi på et tidlig stadium, sier Holmefjord Vervik.

Møteplass

På den nye seminardagen vil representanter fra regionkontorene til Innovasjon Norge i Europa, Asia, Amerika, Afrika og Midtøsten presentere markedsmuligheter i de respektive regionene. Målet er å inspirere og hjelpe norske bedrifter til å gripe de internasjonale markedsmulighetene dette innebærer. 

– Smarte byer og samfunn er en spennende mulighet for norske teknologivirksomheter. Et betydelig antall byer har definert seg som «smarte», men de fleste er i en tidlig fase med å realisere sine ambisjoner. Nordic Edge Expo er en møteplass for å vise løsninger og koble oss på det globale markedet som er i ferd med å vokse fram, sier Herbjørn Tjeltveit, daglig leder av Nordic Edge.

Nordic Edge Expo arrangeres for andre gang, og består av en internasjonal konferanse om smarte byer og en stor utstilling.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen