Smarte samfunn skaper nye næringsmuligheter

Smarte samfunn skaper nye næringsmuligheter

Smarte løsninger for byer og samfunn byr på store markedsmuligheter for norske bedrifter i omstilling. På den internasjonale konferansen og messen Nordic Edge Expo i Stavanger i oktober møtes offentlig og privat sektor for å ta tak i disse mulighetene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I Norge som i resten av verden vokser byene. I noen deler av verden skjer det i rekordfart. Det skaper globale utfordringer og muligheter.

- Det er behov for å utvikle nye og smartere løsninger for blant annet transport, energi, renovasjon og velferdstjenester. Sentralt i dette står bruken av ny digital teknologi og her er norske teknologimiljø og selskaper med, sier Kari Holmefjord Vervik, direktør i Innovasjon Norge Rogaland. Flere internasjonale analysemiljøer spår en enorm vekst innenfor dette utviklingsområdet de nærmeste årene.

Gjør byene bedre

Innovasjon Norge har allerede pekt på smarte samfunn som ett av seks fremtidsrettede mulighetsområder for norsk næringsliv.

I et smart samfunn brukes digital teknologi til å gjøre samfunnene og byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Smarte samfunn handler blant annet om hvordan det urbane livet kan forbedres gjennom bruk av informasjonssystemer og kommunikasjonsteknologi med involvering, integrering og god infrastruktur.

Flere Rogaland-baserte bedrifter deltar allerede i et samarbeid i regi av Innovasjon Norge som har som mål å posisjonere norske bedrifter i den raske utviklingen som nå skjer innenfor området smarte samfunn.

Presenterer muligheter

I forbindelse med Nordic Edge Expo i Stavanger i oktober vil Innovasjon Norge og Nordic Edge sammen gjennomføre en ekstra seminardag for å fortelle norske bedrifter om mulighetene i et internasjonalt smartby-marked. Her kan man lære mer om markedene i Europa, Asia, Americas, Midtøsten og Afrika, samt muligheter innen EU. Dermed pågår Nordic Edge Expo over tre dager fra 5. oktober til 7. oktober.

– Vi har mye god kompetanse og teknologi i Norge, men vi har en del å gå på når det gjelder å eksportere våre løsninger til internasjonale markeder. Smartsamfunn-markedet som vokser fram er en god mulighet for norske selskaper til å få innpass med sin teknologi på et tidlig stadium, sier Holmefjord Vervik.

Møteplass

På den nye seminardagen vil representanter fra regionkontorene til Innovasjon Norge i Europa, Asia, Amerika, Afrika og Midtøsten presentere markedsmuligheter i de respektive regionene. Målet er å inspirere og hjelpe norske bedrifter til å gripe de internasjonale markedsmulighetene dette innebærer. 

– Smarte byer og samfunn er en spennende mulighet for norske teknologivirksomheter. Et betydelig antall byer har definert seg som «smarte», men de fleste er i en tidlig fase med å realisere sine ambisjoner. Nordic Edge Expo er en møteplass for å vise løsninger og koble oss på det globale markedet som er i ferd med å vokse fram, sier Herbjørn Tjeltveit, daglig leder av Nordic Edge.

Nordic Edge Expo arrangeres for andre gang, og består av en internasjonal konferanse om smarte byer og en stor utstilling.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen