Smarte byer handler om god design

Smarte byer handler om god design

Det er mye snakk om smarte byer i det siste, men hva er egentlig en smart by ?

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Innlegget ble opprinnelig publisert på Geir Hansen sin blogg.

De fleste ser nok for seg en by full av avansert teknologi, sensornettverk og automatiske systemer for varsling av når søppelkassene er fulle.

Forrige uke presenterte Geir Hansen, administrerende direktør på Abelias konferanse Smart innbygger - smart by hvor temaet var nettopp smarte byer. Etter å ha jobbet med denne tematikken en stund har det blitt mer og mer tydelig hvor lite dette handler om teknologi og hvor mye det handler om brukeropplevelse - hvordan vi opplever at byen vi bor i er tilrettelagt for våre behov, eller med andre ord - god design.

I en smart by føler du deg trygg fordi politiet er tilstede der folk er, og når ting skjer. I en smart by blir du inspirert og stimulert til å investere i solceller på taket, fordi kommunen forteller deg om potensialet for innsparinger for akkurat ditt tak, og i tillegg subsidierer investeringen. I en smart by så venter du på neste buss, fordi Ruter forteller deg at denne som kommer nå er nesten full, men at det kommer en buss om fem minutter med god plass. I en smart by så velger du å sykle til jobb, fordi det er tilrettelagt for sykkel fra der du bor – selv om du må igjennom mye tett trafikk i bykjernen.

Smarte byer er brukerinnbyggeropplevelsen du får som et resultat av mange smarte beslutninger tatt på alle nivåer. Fra byplanleggere og politikere som tar beslutninger med ti års horisont, til deg og meg som innbyggere og enkeltindivider når vi som tar en beslutning i nuet, og med en umiddelbar effekt. Felles for alle disse beslutningene er at lokasjon og stedfestet informasjon er sentralt. Påstanden er at smarte byer må bygges på geografiske data.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen