SmartDok på plass i Oslo

SmartDok på plass i Oslo

SmartDok kommer nå tettere på kunder i Østlandsregionen etter at selskapet denne uken er på plass i Oslo med eget kontor på Lysaker.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Selskapet fortsetter å ansatte dyktige mennesker for å serve kundene i bygg- og anleggsbransjen. Denne uken er de to nyansatte Preben Nygaard og Anders Josefsson på plass i lokalene på Lysaker, som blir et nytt og viktig kapittel for SmartDok.

– Vi er svært glade for å være på plass i Oslo. Vi har per i dag mange kunder på Østlandet som vi ønsker å komme tettere på og følge opp enda bedre, sier daglig leder Bjørn Tore Hagberg.

Preben og Anders skal jobbe med salg og oppfølging av nye og gamle kunder.

SmartDok har i dag ca. 10.000 brukere av systemet på Østlandet, fordelt på nesten 300 kunder. Selskapet har i dag over 29.000 brukere totalt.

– Vi skal begynne med å fortelle våre kunder at vi nå er på plass. I tillegg til å gi våre eksisterende kunder på Østlandet enda bedre og tettere service, så skal vi også ta kontakt med potensielle kunder som vi kan hjelpe med å gjøre hverdagen enklere for, sier de.

Innovativ bedrift

– Jeg har lenge hatt en ønske om å jobbe i en innovativ bedrift, som bedrer hverdagen til kunden. SmartDok er et markedsledende produkt som er til stor nytte for bygg og anleggsbransjen, sier Anders er født og oppvokst i Drammen og har jobbet med digital markedsføring og B2B salg ved siden av studier de siste fem årene.

– Det er et godt arbeidsmiljø med hyggelige og motiverte kolleger. Jeg har fått inntrykk av at det er viktig for bedriften at de ansatte skal trives godt på arbeidsplassen som igjen fører til at kundene får best mulig service og oppfølging, sier Preben om inntrykket etter den første uken.

– Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med alle på huset og spre det glade budskap på Østlandet, sier Anders til slutt.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen