Smart veibelysning gir store energibesparelser

Smart veibelysning gir store energibesparelser

Flere bransjer ser stort potensiale i energieffektive løsninger. Nå står veinettet for tur med energieffektiv veibelysning.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Veibelysningen på norske veier kan være opptil 50 år gammel og utgjør en betydelig utgift for kommuner, og indirekte for trafikanter i form av veiavgifter. Olje- og energidepartementet har tidligere bestemt at strømforbruket til veilys skal måles, ikke bare beregnes slik praksisen har vært tidligere. Samtidig ønsker man å effektivisere strømforbruket med LED-pærer og aktiv styring av veibelysning.

For å møte disse utfordringene har selskapet Comlight utviklet en løsning for optimal bruk av utendørs belysning, blant annet veibelysning. Etter mange års intensiv forskning og produktutvikling, har selskapet gått fra å være en innovativ utviklingsaktør, til en kommersiell teknologileverandør på det internasjonale markedet.

Intelligent veibelysning med sensorer

Siri Skøien, daglig leder i Comlight, er utdannet fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i bedriftsutvikling og entreprenørskap. Hun er lidenskapelig opptatt av innovasjon, og har tidligere jobbet med innovasjonsprosesser innen blant annet telekommunikasjon. Vi har snakket med henne om selskapets “Motion Sensing Lighting”-teknologi.

[factbox id="1"]

- Det hele handler om at man kun skal ha optimalt lys når det trengs. Dette er et velkjent konsept fra innendørsbelysning hvor man bruker enkle infrarøde sensorer. En slik løsning er ikke forenelig med utendørsbruk hvor man har ekstremt mye støykilder, varierende værforhold, høye hastigheter, og mye annet å ta hensyn til. Det som er unikt er måten vi detekterer ulike typer objekter i alle former og hastigheter. Vi detekterer det som er interessant samtidig som vi ignorerer støykilder, innleder Skøien.

- Det er ikke godt nok bare å detektere i seg selv. Vi må ha lys et godt stykke foran deg når du kommer kjørende. Derfor kombinerer vi denne trådløse kommunikasjonen inn i hver enhet med radiokommunikasjon som sender signaler til et gitt antall lyspunkter foran. På denne måten skaper vi en “lysbølge” som følger trafikanten, sier hun.

[img id="1"]

Med utgangspunkt i en radarsensor som fungerer som en detektor og trådløs radiokommunikasjon kan belysningen styres gjennom programvare. Systemet kan på denne måten håndtere all informasjon som hentes utendørs.

- Vi har en unik kontrollenhet på hvert lyspunkt som monteres øverst på masten, rett under armaturen. Denne bestemmer hvordan lyset skal oppføre seg. Er det stille på veien skal lyset dimmes til et minimum for å spare energi, forklarer hun.

Kan dette brukes på alle typer veibelysning?

- I prinsippet kan det brukes på de aller fleste systemer for veibelysning i dag. I dag finnes det standarder og lover om at veibelysning blant annet skal bruke elektroniske balaster. Det finnes også mange gamle systemer som er under utskiftning. Vårt mål er å kunne tilby løsninger for veibelysningsanlegg som er under oppgradering, sier hun.

Internasjonalt marked for smart veibelysning

Hvordan er løsningen deres mottatt i markedet?

- Vi har flere installasjoner utenfor Norge, enn vi har her hjemme. Bare i Sveits har vi 40-50 installasjoner. Her i Norge har vi et relativt stort lysanlegg i Råde med ca. 150 lyspunkter. I Norge er de aller fleste veistrekninger egnet for våre anlegg. Det førende er hvor høy trafikktettheten er om natten. Hovedåren inn til Paris er ikke vårt marked, siden det er tett trafikk gjennom hele natten er det ikke store besparelser å hente, forklarer hun.

Hvilke økonomiske besparelser gir smart veibelysning og hvordan dokumenteres besparelser?

- Vi beregner strømforbruket ganske nøyaktig for hvert anlegg på forhånd. Vi tar hensyn til trafikktetthet, energipris, hvilket anlegg som er installert, og mange andre parametere. I Norge ser vi en gjennomgående besparelse på 30 til 40 prosent.

Vi har gjort målinger på to anlegg gjennom et år for Statens Vegvesen og har funnet en besparelse på 45 prosent.

Alle nye installasjoner skal måle strømforbruket. Dette er en stor fordel for våre kunder, da det blir lettere å se hvilke besparelser man får, utleder hun.

Hvordan samarbeider dere for å nå ut i markedene?

- Vi selger i utgangspunktet til kommersielle distributører som Osram og Thorn. Disse er komplette leverandører ut mot sluttkundene som i Norge er kommuner og Statens Vegvesen. Vi har også levert løsninger i Jordan, Canada, USA, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Tyrkia, og mange flere land gjennom våre partnere, forteller hun.

Ambisiøse planer om nye tjenester

Samhandling mellom trafikksystemer er en trend i hele bransjen. Hvilke planer har dere for videreutvikling av teknologien og hvilke andre områder forventer dere å kunne anvende teknologien?

- I dag har vi basisteknologien på plass. Vi ønsker å utvide systemet for å gi mer smarte data og informasjon til anleggseiere. Her må vi føle oss frem fordi bransjen ikke helt vet hva de har behov for i dag. Vi ser for oss å kunne utvikle systemet videre til bruk innen trafikktelling, kø-varsling, omdirigering av trafikk, rapportering av ulykker og mye annet innenfor smart-city konseptet, forklarer hun.

- Selv om belysning er en liten del av hele infrastrukturen er det innenfor slike løsninger vi ser muligheter for å skalere opp selskapet. Vi har et godt utgangspunkt med et komplett back-end-system og enheter som er utstyrt med GPRS. I prinsippet kan vi hente ut data fra alle installasjonene og legge til rette for slike tjenester. Dette er våre ambisjoner fremover, avslutter Skøien.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen