Smart samspill må til for å få smarte byer

Smart samspill må til for å få smarte byer

Teknologi for smart mobilitet er på plass. Nå må det gis gass for å få sømløse reiser, mindre utslipp og bedre byer.

  • Infrastruktur
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Gode byer skaper trafikk, men trafikk skaper ikke gode byer, sa vegdirektøren da han åpnet Dataforeningens konferanse om «Smartere byer» i Oslo denne uka.

Pådriver

– Statens vegvesen skal være en pådriver for smartere byer. Det påligger oss et stort ansvar, og vi er opptatt av å få til et godt samspill med andre aktører: Dette blir en utfordring som krever samarbeid både mellom myndigheter, private vare- og tjenesteleverandører og innbyggere. Det er viktig å være i forkant, sette rammebetingelser, se behov og sette i gang prosjekter for få både best mulig og mest mulig framtidsrettede byer, sa Moe Gustavsen.

Infrastruktur og teknologi smelter sammen

«Smartere byer» samlet «teknologer» fra mange bransjer som fikk et godt innblikk i hva som er mulig å få til når teknologi og infrastruktur er i ferd med å smelte sammen.

EU vil bruke 22 millioner Euro på synergiprosjekter i transport- og energisektoren

– Nå åpner det seg helt andre muligheter for funksjonalitet enn tidligere. Konferansen var derfor et viktig møtepunkt for representanter fra konsulentbransjen, offentlig og privat sektor og teknologibedrifter, sier IKT-direktør i Statens vegvesen, Lars Kalfoss som var konferansier for anledningen.

[img id="1"]

-Vi vil være langt framme

Statens vegvesen satser på ITS og ny teknologi for å bedre trafikksikkerheten, redusere utslipp og få bedre trafikkflyt. Samarbeidet med Volvo om biler som varsler om vær og føreforhold er et eksempel på dette.

-Vi ønsker å være langt framme internasjonalt. Vegvesenets fortrinn her er Nasjonal vegdatabank og Autosys som gir mulighet til kombinering av data, sa vegdirektøren.

Et viktig skritt på veien til smartere byer er også bymljøavtaler der det skal fordeles 70 milliarder til gode tiltak i de ni største byområdene. Dette arbeidet ledes av Statens vegvesen.

Se hvordan svenskene jobber med dette gjennom Drive Sweeden:

Artikkelen fortsetter under video.

[youtube id="RgOT-TBeOOo"]

Bruk av teknologi reiser også mange spørsmål om personvern og ansvarsforhold som myndighetene må avklare. Som hvem som har ansvaret når sjølkjørende biler kollidere.

-Jeg tror det politiske miljøet er preget av åpenhet og vilje til endringer som gir nødvendig handlingsrom for å ta bruk nødvendig teknologi, sa Moe Gustavsen.

Oslo i front

Oslo er en av Europas hurtigst voksende hovedsteder med stort press på blant annet kollektivtrafikken. Byrådet er opptatt av at Oslo skal bli en smart og bærekraftig og vil halvere klimautslipp i 2020. De har blant annet klimabudsjett som styringsmål og teller CO2 på samme måte som penger. Oslo er nå i finalen om å bli Europas miljøhovedstad, poenget med å delta i konkurransen er å løfte fram Oslo som et internasjonalt laboratorium.

Kalfoss var godt fornøyd med at byrådet i Oslo tok seg tid til å fortelle om hva de jobber med.

– De ligger langt framme på mange områder. De har høye ambisjoner og mål og det er viktig å få fram hva Oslo faktisk gjør, sier Kalfoss.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen