Små grep gir stor effekt for jernbanen

Små grep gir stor effekt for jernbanen

Datainnsamling og analyse er et nyttig verktøy for tilstandskontroll av infrastruktur og industrielle anlegg. Ved analyse av data kan man detektere trender og iverksette tiltak som gir et billigere vedlikehold og mer pålitelig drift.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Selskapet Elsys AS har utviklet loggeutstyr og programvare for analyse av vedlikeholdsbehovet på både persontog, godstog og infrastruktur.

- Det er liten tvil om at de norske aktørene i jernbanen gjør et godt arbeid, men det handler også om å gjøre det til riktig tid.  For å gjøre det riktige arbeidet til riktig tid, må man måle tilstanden kontinuerlig.  Vi leverer skreddersydde systemer for å analysere data og kartlegge tilstand på materiell og infrastruktur. “You can't manage what you don't measure” - innleder Bjørnar Lie, daglig leder i selskapet.

Stort potensiale

På grunn av gammelt materiell og et omfattende etterslep av vedlikehold på norsk jernbane skal det små grep til for å oppnå stor effekt.

[img id="1"]

- En typisk problemstilling er at gammelt materiell ikke innehar de tekniske systemene for å måle og dokumentere jobben man gjør.  Dette kan være dokumentering av sporgeometri for Baneservice eller kontaktledningsanleggene for Jernbaneverket.  Uten de nødvendige systemene bruker man manuelle metoder som er lite effektive og gir rom for menneskelige feil, sier Lie.

- I slike tilfeller utvikler vi spesifikke løsninger som sikrer effektivitet og presisjon i arbeidet.  Det mangler ikke vilje hos de store aktørene, men tilgjengelige gode tekniske løsninger, fortsetter han.

Må erstatte kompetanse

Som i andre tekniske bransjer opplever man at kompetanse forsvinner med ansatte som pensjoneres. Lie mener innovative løsninger kan kompensere for dette.

- Det er mange erfarne folk i jernbanen som vet av erfaring hvor feilene er. Det kommer nå et generasjonsskifte som er mer opptatt av teknologi. Kunnskapen som sitter hos eldre mennesker er på vei ut og da trenger man nye løsninger for å kompensere for bortfallet av kompetanse, sier han.

- Et område med stort potensiale for tekniske løsninger er tilstandskontroll av personvogner. Persontrafikk handler i stor grad om punktligheten og pålitelighet. Ved hjelp av bedre overvåkning av kritiske og kostbare komponenter kan man avdekke vedlikeholdsbehovet før det oppstår stoppende feil, sier han.  Dette vet NSB som har etablert systemer for tilstandskontroll av sitt nye materiell. Men også der er det mye gammelt materiell som ikke har den nødvendige instrumenteringen, sier han.

Positiv til Jernbanereformen

Mantena utrykker en viss frustrasjon over konsekvensene av Jernbanereformen i forhold til hvem som blir deres fremtidige kunder og eiere. Lie er derimot positiv til reformen.

[img id="2"]

- Vi er inne i en spennende tid hva gjelder norsk jernbane og privatisering.  Jeg ser viktigheten av tilstrekkelig konkurranse for å øke tempoet på utbygging og mer lønnsom drift.  Det er nok ingen hemmelighet at store statlige foretak kan virke ufornuftig tunge og trege.  Jeg berømmer kvaliteten som leveres, men stiller spørsmålstegn ved lønnsomheten, sier han.

I andre land med dårlig økonomi legger de gjerne om vedlikeholdet til et mer tilstandsbasert vedlikehold fordi de ikke har råd til å la være.  I Norge spør vi oss heller om vi skal ta oss råd til å gjøre det.  Det skurrer i ørene til Lie.

- Når jernbanen blir privatisert kommer det utenlandske aktører som skal konkurrere på pris, noe som kan gå utover kvaliteten. For vår del er vi lite bekymret for konsekvensene av Jernbanereformen.  Forhåpentligvis vil det føre til flere kjøp av eksterne tjenester, noe som er bra for oss, sier han optimistisk.

Vurderer droner for overvåkning

Jernbaneverket vurderer i disse dager ulike leverandører av droner for overvåkning.

- Vi har droner som brukes i flere andre prosjekter, dog ingen mot jernbane. Vi har lisens fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og nødvendige tillatelser fra Luftfartstilsynet til å bruke droner og har ulike planer for hvordan vi kan benytte denne teknologien i fremtiden, avslutter han.

Til toppen