Små grep gir stor effekt for jernbanen

Små grep gir stor effekt for jernbanen

Datainnsamling og analyse er et nyttig verktøy for tilstandskontroll av infrastruktur og industrielle anlegg. Ved analyse av data kan man detektere trender og iverksette tiltak som gir et billigere vedlikehold og mer pålitelig drift.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Selskapet Elsys AS har utviklet loggeutstyr og programvare for analyse av vedlikeholdsbehovet på både persontog, godstog og infrastruktur.

- Det er liten tvil om at de norske aktørene i jernbanen gjør et godt arbeid, men det handler også om å gjøre det til riktig tid.  For å gjøre det riktige arbeidet til riktig tid, må man måle tilstanden kontinuerlig.  Vi leverer skreddersydde systemer for å analysere data og kartlegge tilstand på materiell og infrastruktur.  “You can't manage what you don't measure” - innleder Bjørnar Lie, daglig leder i selskapet.

Stort potensiale

På grunn av gammelt materiell og et omfattende etterslep av vedlikehold på norsk jernbane skal det små grep til for å oppnå stor effekt.

- En typisk problemstilling er at gammelt materiell ikke innehar de tekniske systemene for å måle og dokumentere jobben man gjør.  Dette kan være dokumentering av sporgeometri for Baneservice eller kontaktledningsanleggene for Jernbaneverket.  Uten de nødvendige systemene bruker man manuelle metoder som er lite effektive og gir rom for menneskelige feil, sier Lie.

- I slike tilfeller utvikler vi spesifikke løsninger som sikrer effektivitet og presisjon i arbeidet.  Det mangler ikke vilje hos de store aktørene, men tilgjengelige gode tekniske løsninger, fortsetter han.

Les resten av artikkelen i neste print-utgave av Samferdsel & Infrastruktur.

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen