Små grep gir stor effekt for jernbanen

Små grep gir stor effekt for jernbanen

Datainnsamling og analyse er et nyttig verktøy for tilstandskontroll av infrastruktur og industrielle anlegg. Ved analyse av data kan man detektere trender og iverksette tiltak som gir et billigere vedlikehold og mer pålitelig drift.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Selskapet Elsys AS har utviklet loggeutstyr og programvare for analyse av vedlikeholdsbehovet på både persontog, godstog og infrastruktur.

- Det er liten tvil om at de norske aktørene i jernbanen gjør et godt arbeid, men det handler også om å gjøre det til riktig tid.  For å gjøre det riktige arbeidet til riktig tid, må man måle tilstanden kontinuerlig.  Vi leverer skreddersydde systemer for å analysere data og kartlegge tilstand på materiell og infrastruktur.  “You can't manage what you don't measure” - innleder Bjørnar Lie, daglig leder i selskapet.

Stort potensiale

På grunn av gammelt materiell og et omfattende etterslep av vedlikehold på norsk jernbane skal det små grep til for å oppnå stor effekt.

- En typisk problemstilling er at gammelt materiell ikke innehar de tekniske systemene for å måle og dokumentere jobben man gjør.  Dette kan være dokumentering av sporgeometri for Baneservice eller kontaktledningsanleggene for Jernbaneverket.  Uten de nødvendige systemene bruker man manuelle metoder som er lite effektive og gir rom for menneskelige feil, sier Lie.

- I slike tilfeller utvikler vi spesifikke løsninger som sikrer effektivitet og presisjon i arbeidet.  Det mangler ikke vilje hos de store aktørene, men tilgjengelige gode tekniske løsninger, fortsetter han.

Les resten av artikkelen i neste print-utgave av Samferdsel & Infrastruktur.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen