Små grep gir stor effekt for jernbanen

Små grep gir stor effekt for jernbanen

Datainnsamling og analyse er et nyttig verktøy for tilstandskontroll av infrastruktur og industrielle anlegg. Ved analyse av data kan man detektere trender og iverksette tiltak som gir et billigere vedlikehold og mer pålitelig drift.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Selskapet Elsys AS har utviklet loggeutstyr og programvare for analyse av vedlikeholdsbehovet på både persontog, godstog og infrastruktur.

- Det er liten tvil om at de norske aktørene i jernbanen gjør et godt arbeid, men det handler også om å gjøre det til riktig tid.  For å gjøre det riktige arbeidet til riktig tid, må man måle tilstanden kontinuerlig.  Vi leverer skreddersydde systemer for å analysere data og kartlegge tilstand på materiell og infrastruktur.  “You can't manage what you don't measure” - innleder Bjørnar Lie, daglig leder i selskapet.

Stort potensiale

På grunn av gammelt materiell og et omfattende etterslep av vedlikehold på norsk jernbane skal det små grep til for å oppnå stor effekt.

- En typisk problemstilling er at gammelt materiell ikke innehar de tekniske systemene for å måle og dokumentere jobben man gjør.  Dette kan være dokumentering av sporgeometri for Baneservice eller kontaktledningsanleggene for Jernbaneverket.  Uten de nødvendige systemene bruker man manuelle metoder som er lite effektive og gir rom for menneskelige feil, sier Lie.

- I slike tilfeller utvikler vi spesifikke løsninger som sikrer effektivitet og presisjon i arbeidet.  Det mangler ikke vilje hos de store aktørene, men tilgjengelige gode tekniske løsninger, fortsetter han.

Les resten av artikkelen i neste print-utgave av Samferdsel & Infrastruktur.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

Til toppen