Slik skal Enova få landstrøm i havn

Slik skal Enova få landstrøm i havn

Utslippene fra skip i havn skal reduseres gjennom strømtilførsel fra land. Nå kan norske havner søke Enova om støtte til landstrøm.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

– 7 prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai. Mange havner ligger i byer og bynære strøk, og landstrøm er et viktig tiltak for å redusere ikke bare globale utslipp, men også lokal forurensning og støy. Vår ambisjon er å gjøre den maritime næringen grønn, og som et ledd i det vil vi bidra til bygging av landstrømanlegg langs norskekysten, sier Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth.

Høna og egget

Det er så langt bygget få større landstrømanlegg i Norge. For havnene har det vært vanskelig å se lønnsomheten i utbygging så lenge et fåtall skip er klargjort for landstrøm. For rederiene har det likedan vært vanskelig å rettferdiggjøre en ombygging av skipene før det finnes tilbud i land.

– Dette har vært et høna-og-egget-problem, hvor man har ventet på hverandre på begge sider av kaikanten. Dette bidrar vi til å løse gjennom å kunne støtte både høne og egg: Med denne satsingen støtter vi selve anlegget i land, og gjennom transportprogrammene våre støtter vi tiltak om bord i skipene, sier Hersleth.

Langsiktig satsing

Støtten til anleggene organiseres som en konkurranse, hvor de beste søknadene i hver runde vil få støtte.

– Vi legger vekt på støttebehovet og potensialet for bruk av anlegget. Slik får vi hjulpet i gang de beste og mest kostnadseffektive prosjektene først, sier Hersleth.

Enova tror at økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at flere skip blir tilpasset landstrøm, men presiserer at dette er en endringsprosess som vil gå gradvis.

– Det vil kunne ta tid å få mobilisert bransjen til å bygge ut anlegg og tilpasse skip. Enova tar sikte på å komme med utlysninger for landstrøm hver sjette måned fremover – men justerer gjerne opp takten dersom responsen skulle tilsi det, sier Hersleth.

Første utlysing er nå åpen, med søknadsfrist 3. februar.

Til toppen