Slik skal E8 bli en intelligent veg

Slik skal E8 bli en intelligent veg

Det er som regel ikke en fartskontroll du ser når du passerer et nytt kamera i Skibotn-krysset. Det er Statens vegvesens første tiltak for å gjøre vegen til Kilpisjärvi intelligent.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen skal i år bruke 30 millioner kroner for å gjøre E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi til en intelligent veg, ved å ta i bruk teknologi som går under fellesbetegnelsen intelligente transportsystemer (ITS). Teknologien som vil bli tatt i bruk på E8, gjør det mulig for bilen og vegen å kommunisere med hverandre. Slik blir kjøreturen langs en intelligent veg tryggere, mer effektiv og miljøvennlig.

De neste årene skal Vegvesenet utvikle slike løsninger langs E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi. Nå er planene for de første 30 millionene i prosjektet klar. På vegen til Kilpisjärvi vil du snart møte nye kamera, trafikkmålere og værstasjoner – for å nevne noe. Det du ikke ser, er arbeidet med grunnsteinen i prosjektet: Infrastruktur som strøm og tilstrekkelig kommunikasjonsdekning i området.

[factbox id="1"]

Intelligente transportsystemer

Eksempler på ITS-teknologi er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell, variable skilt som gjør det mulig for trafikanten å ta gode valg, blåtann- og radioteknologi som beregner reell kjøretid basert på trafikk, vær og føreforhold, automatisk skanning av kjøretøyets bremser og varsel om dyr eller andre hinder i vegbanen.

Målet med ITS-teknologi er todelt: For trafikanter og transportører kan ITS gjøre kjøreturen tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. For de som drifter og vedlikeholder vegen, kan ITS gjøre det enklere å sette inn de riktige tiltakene tidlig nok.

Møter med næringslivet

Vegvesenet har lagt årets planer etter arbeidsmøter med representanter for næringene som bruker denne vegen mest, spesielt sjømatnæringen og godstransportører. Hver fjerde bil på E8 mellom Skibotn og Kilpisjärvi er en trailer, og denne andelen har økt med mer enn 70 prosent siden 2010.

- Det var veldig nyttig for oss å lytte til de som trenger denne vegen til trygg og effektiv transport. Denne strekningen er valgt som pilotprosjekt nettopp fordi den har stor samfunnsøkonomisk betydning, sier Dobakk.

Selvkjørte kjøretøy

Det mest omtalte eksemplet på intelligente veger er selvkjørende kjøretøy, og det ligger neppe langt fram i løypa på dette prosjektet heller.

- Vi har som mål å teste dette systemet også i vårt prosjekt, selv om vi ikke vet når og hvor. Det som er helt sikkert, er at ingen trafikanter skal være redd for å møte førerløse kjøretøy langs vegen. Disse testene blir på et eget testområde og innenfor en avgrenset tidsperiode, sier Dobakk.

Til toppen