Administrerende direktør i Pon Equipment AS, Erik Sollerud.
Administrerende direktør i Pon Equipment AS, Erik Sollerud. (Foto: Pon Equipment AS)

Slik kan maskinleverandørene påvirke miljøet

Maskinentreprenørene kan spille en viktig rolle ved å hjelpe entreprenørene med optimal bruk av anleggsmaskiner. De bør også tilby ny teknologi ettersom markedet etterspør det, men mye kan oppnås ved å utnytte eksisterende kunnskap og teknologi

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Administrerende direktør i Pon Equipment AS, Erik Sollerud, er svært opptatt av hvordan maskinleverandørene og bransjen kan påvirke miljøet. Dette har han snakket om i mange forskjellige fora, inkludert EU-parlamentet.

– Dette er veldig viktig. Vi som leverandører spiller en stor rolle. Vi må stoppe opp og ta en klar og tydelig rolle, understreker han.

– For det første er det viktig at vi som maskinleverandører har en aktiv rolle opp mot entreprenørene i det å bruke maskiner så riktig og effektivt som mulig.

Dette innebærer å undervise kundene i optimal bruk av maskinene og å minimalisere drivstoff-forbruket. Et eksempel er å sørge for at maskinen er innstilt i rett power-modus i forhold til jobben som skal utføres, her kan en spare mye drivstoff.

Det går også på å optimalisere opp mot nødvendig kapasitet. Rett maskin til rett jobb og rett sammensetning av maskiner opp mot behovet på byggeplassen er viktig.

Service er også viktig, slik at maskinene er godt vedlikeholdt og optimalt justert så de ikke bruker unødig med diesel.

Må kunne tilby ny teknologi

– På den ene siden har vi en rolle i å bistå entreprenørene i det å faktisk ta ut de fordelene som ligger i maskinene. Her tror jeg det er en del forbedringspotensial, sier Sollerud.

– En annen ting vi som leverandør kan bistå med er å sørge for at de har maskiner som kan gå på biodiesel hvis det er ønskelig.

– Vi må sørge for at vi henger med på elektrifisering. Så i de tilfeller det er behov eller krav må vi kunne tilby. Der er vi helt i startfasen. Den utviklingen er drevet ut fra markedskrav, påpeker han.

– Det som er utfordringen er at krav fra myndighetene ikke må komme raskere enn bransjen kan følge opp med.

Ingen av de store fabrikantene kan tilby elektrifiserte maskiner ennå. Sollerud mener vi er i en særstilling i Norge som ligger lang fremme på området. Han tror det som skjer i Norge er med på å drive utviklingen.

Helelektrisk gravemaskin

Pon Equipment tilbyr en helelektrisk 25-tonns gravemaskin som er utviklet i Norge nettopp for å kunne møte endringene i markedet. Så langt er det solgt syv maskiner som skal leveres tidlig i 2019.

– Vi ser at elektrifisering kommer. Vi må gjøre så godt vi kan for å henge med, sier Sollerud.

  Foto: Pon Equipment AS

De ser også på mulighetene for en ny maskin, men vil først se hvordan markedet reagerer på 25-tonns maskinen.

– Det er jo komplekse og dyre løsninger, påpeker han.

Her mener Sollerud ENOVA er en viktig støttespiller ved at de støtter entreprenører som er villige til å jobbe med nullutslipp.

Interessant nok har også et mindre firma investert i elektrisk maskineri. De var veldig klar på forretningsmuligheten ved å kunne levere tidlig.

– Uten støtte fra ENOVA hadde det ikke vært mulig, slår han fast.

«System assist» gir besparelser

Mens EL-biler går i en relativt «snill» applikasjon, utsettes batteriene for harde påkjenninger i anleggsmaskiner. Her trengs det derfor veldig «ruggedized» «heavy-duty» batterier, ifølge Sollerud.

– Hvis vi ser på motorutviklingen de siste åra, har vi hatt stigende krav til dieselmotorer som har drevet utviklingen. Et av de viktigste tiltakene for å få ned drivstoff-forbruket er at man bruker tilgjengelig motorteknologi, påpeker han.

Sollerud viser til at rundt halvparten av maskinene i Norge går med gammel motorteknologi, det vil si eldre enn 2011. Det betyr store utslipp som er skadelige for nærmiljøet.

– I byer og steder der det er utfordring med miljø, bør man ikke bruke eldre maskiner. Det er det viktigste steget. Den teknologien er der allerede i dag, understreker han.

Nyere maskiner kan være installert med assisterende systemer, inkludert vektsystem. Dette er med på å automatisere graveoperasjoner og øker effektiviteten. Ved byggeplasser er det viktig at lastebiler lastes optimalt, men Sollerud antar at rundt 10 prosent kjører med for lite last for å unngå bøter ved overlast. I så tilfelle er hver tiende lastebil bortkastet. Med veiesystem vet man eksakt vekt.

De assisterende systemene kan også sørge for at man ikke graver bort unødig masse som så må fylles på igjen. Ved å forhindre forskjellige feil, gir det samtidig besparelser for miljøet.

Må samarbeide tett

Maskinleie kan også være en løsning. Slik vil man kunne benytte nye maskiner med den siste teknologien og unngå ulempene med utdatert teknologi.

– Elektriske maskiner vil sikkert komme i leie, men enn så lenge er tilgangen kun hos de som har investert i dem, påpeker Sollerud.

– Vi kan gjøre veldig mye ved å ta i bruk den teknologien og kunnskapen vi allerede har i dag. Så får elektrifisering komme suksessivt ettersom maskinene kommer.

Og siden det stadig kommer inn nye folk og nye maskiner, må opplæring settes inn i kontinuerlige prosesser.

– Bransjen må samarbeide tett. Entreprenører og maskinleverandører må samarbeide om å finne optimale løsninger for å sikre at man opererer så optimalt som mulig, avslutter han.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen