Slik blir Bekkelagsbadet
(Illustrasjon: Oslo Havn)

Slik blir Bekkelagsbadet

Første gravetak for Bekkelagsbadet er nå tatt. Neste sommer venter vi myldrende liv når den nye aktivitetsparken ved Ormsund står klar.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi håper at den nye aktivitetsparken blir satt pris på og tas i bruk av nabolaget. Vi har tro på at parken vil bli et godt sted for rekreasjon og aktivitet som kan være en buffer mellom naboene og havna, sier byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund som berømmer naboenes tålmodighet som nabo til havna. Havna er viktig i fremtidens logistikk og for miljøvennlig frakt av varer til byen. Han fikk æren av å ta det første gravetaket for den nye parken 8. mai.

Bak spakene. Byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund tok det første gravetaket i den nye parken. Foto: Oslo Havn

Bydelsutvalgsleder Arve Edvardsen, Asbjørg Jevnes Lyngtveit fra Arbeiderpartiet og Tillik Haustveit fra velforeningene var også tilstede og var fornøyde med planene for den nye aktivitetsparken.  

Treningspark og stupetårn

Parken blir ca. 12 mål, som er nesten er like stort som Birkelunden på Grunerløkka. Parken ventes å være ferdig i november.

Byråd og lærlinger. Havnedirektør Ingvar M. Mathisen, maskinførerlærling, Ariel Myren, byråd Kjetil Lund, anleggsgartnerlærling, Stefan Labuslagne, prosjektleder Erlend Pehrson, Oslo Havn KF. Foto: Oslo Havn

På Bekkelagsbadet kommer det stupetårn og en større badebrygge enn i dag, utendørs parkour, sandvolleyballbane og ballbinge,  etter gode innspill fra barn og unge i området.  Nabolaget og bydelen har bidratt med innspill og ønsker for hva en ville ha i den nye parken.

Fornøyde: Asbjørg Jevnes Lyngtveit, fra Arbeiderpartiet, Tillik Haustveit fra velforeningene og BU- leder Nordstrand, Arve Edvardsen. Foto: Oslo Havn

Mange vil nok sette pris på at det kommer et nytt permanent toalettbygg og utedusj.  Det kommer også strømuttak, så det skal være mulig for foodtrucks, iskremvogner og liknende å være på Bekkelagsbadet. Det blir også grillmuligheter.

Tryggere skolevei

– Vi vet at det ikke alltid er enkelt å være nabo til havna. Bekkelagsparken er utformet i  godt samarbeid med både bydel og naboer. Vi har fått mange gode innspill til hva som skal fylle parken. Vi vil også gjøre gangveien langs veien bredere og tryggere for skolebarn og andre gående, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Av sikkerhetsmessige grunner må vi sperre av grøntområdet og badebrygga denne sommeren, men vi håper at naboene kan smøre seg med tålmodighet og glede seg til den nye parken står ferdig til neste års sesong. 

Første gravetak. Kjetil Lund, byråd for næring og eiendom tok første gravetak i den nye parken. Foto: Oslo Havn

I dag ligger det en badebrygge og et lite skogsholt i området, som ligger mellom Mosseveien og sjøen. Det nye friområdet vil ligge som et belte i hele havneområdets lengde, mellom havna og naboene.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen