Skjebnens time for svensk kjernekraft

Skjebnens time for svensk kjernekraft

Den svenske regjeringen har lagt frem første forslag til Sveriges langsiktige energipolitikk. Målet med energimeldingen er å innfri forpliktelser i Kyoto- og Parisavtalen, i tillegg til et politisk ønske om en karbonfri energisektor.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Miljöpartiet har et spesifikt ønske om å legge ned kjernekraften og erstatte denne med fornybar energy.

Det er allerede vedtatt å stenge ned fire kjernekraftreaktorer. Sveriges resterende seks reaktorene har forventet levetid frem mot 2050. Dårlig lønnsomhet og energipolitiske tiltak kan føre til tidligere nedstenging.

I 2015 utgjorde kjernekraften 35 prosent (55 TWh) av Sveriges strømproduksjon. Deler av denne produksjonen blir erstattet av ny fornybar kraftproduksjon. En ny kjerenekraftreaktor i Finland med planlagt oppstart innen 2020 gir også ekstra kapasitet. Imidlertid gjenstår en del kraftproduksjon for å kunne erstatte all kjernekraften innen 2050.

Se kraftkommentaren fra LOS Energy.

Den svenske regjeringen har lagt frem første forslag til Sveriges langsiktige energipolitikk. Målet med energimeldingen er å innfri forpliktelser i Kyoto- og Parisavtalen, i tillegg til et politisk ønske om en karbonfri energisektor. Hør mer i ukens kraftkommentar med porteføljeforvalter Magnus Lingjærde i LOS Energy.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen