Skjebnens time for svensk kjernekraft

Skjebnens time for svensk kjernekraft

Den svenske regjeringen har lagt frem første forslag til Sveriges langsiktige energipolitikk. Målet med energimeldingen er å innfri forpliktelser i Kyoto- og Parisavtalen, i tillegg til et politisk ønske om en karbonfri energisektor.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Miljöpartiet har et spesifikt ønske om å legge ned kjernekraften og erstatte denne med fornybar energy.

Det er allerede vedtatt å stenge ned fire kjernekraftreaktorer. Sveriges resterende seks reaktorene har forventet levetid frem mot 2050. Dårlig lønnsomhet og energipolitiske tiltak kan føre til tidligere nedstenging.

I 2015 utgjorde kjernekraften 35 prosent (55 TWh) av Sveriges strømproduksjon. Deler av denne produksjonen blir erstattet av ny fornybar kraftproduksjon. En ny kjerenekraftreaktor i Finland med planlagt oppstart innen 2020 gir også ekstra kapasitet. Imidlertid gjenstår en del kraftproduksjon for å kunne erstatte all kjernekraften innen 2050.

Se kraftkommentaren fra LOS Energy.

Den svenske regjeringen har lagt frem første forslag til Sveriges langsiktige energipolitikk. Målet med energimeldingen er å innfri forpliktelser i Kyoto- og Parisavtalen, i tillegg til et politisk ønske om en karbonfri energisektor. Hør mer i ukens kraftkommentar med porteføljeforvalter Magnus Lingjærde i LOS Energy.
Til toppen