Skjebnens time for svensk kjernekraft

Skjebnens time for svensk kjernekraft

Den svenske regjeringen har lagt frem første forslag til Sveriges langsiktige energipolitikk. Målet med energimeldingen er å innfri forpliktelser i Kyoto- og Parisavtalen, i tillegg til et politisk ønske om en karbonfri energisektor.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Miljöpartiet har et spesifikt ønske om å legge ned kjernekraften og erstatte denne med fornybar energy.

Det er allerede vedtatt å stenge ned fire kjernekraftreaktorer. Sveriges resterende seks reaktorene har forventet levetid frem mot 2050. Dårlig lønnsomhet og energipolitiske tiltak kan føre til tidligere nedstenging.

I 2015 utgjorde kjernekraften 35 prosent (55 TWh) av Sveriges strømproduksjon. Deler av denne produksjonen blir erstattet av ny fornybar kraftproduksjon. En ny kjerenekraftreaktor i Finland med planlagt oppstart innen 2020 gir også ekstra kapasitet. Imidlertid gjenstår en del kraftproduksjon for å kunne erstatte all kjernekraften innen 2050.

Se kraftkommentaren fra LOS Energy.

Den svenske regjeringen har lagt frem første forslag til Sveriges langsiktige energipolitikk. Målet med energimeldingen er å innfri forpliktelser i Kyoto- og Parisavtalen, i tillegg til et politisk ønske om en karbonfri energisektor. Hør mer i ukens kraftkommentar med porteføljeforvalter Magnus Lingjærde i LOS Energy.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen