Skifter ut gamle støyskjermer i Okstadbakken

Skifter ut gamle støyskjermer i Okstadbakken

Miljøpakken bygger støyskjermer slik at 350 beboere får redusert støy fra E6.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I 2015 fortsetter arbeidet med støyskjerming langs E6 i Okstadbakken. Det betyr at 350 personer som bor på Selsbakk, Hallset, Fossegrenda og Kroppanmarka får redusert støy.  I fjor ble det bygd nye støyskjermer nederst i Okstadbakken. – I år skal 900 meter røde, gamle skjermer byttes ut med nye skjermer som gir vesentlig bedre støyisolering, sier  prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Innsnevring på E6

Nordgående E6 blir snevret inn, og fartsgrensen blir 70 km i timen forbi anleggsområdet. – I fjor hadde vi problemer med høy fart, og vi ber om at bilistene senker farten av hensyn til de som jobber inntil vegen, sier byggeleder Ola Halle i Statens vegvesen.

Entreprenøren BL Utomhus har startet med skogrydding og bygging av adkomst for anleggstrafikk fra Gamle Okstadbakkan. Etter sommeren flytter arbeidet over til vestsida av E6. Støyskjermene er planlagt å være ferdig høsten 2015.

Også støyskjermer i Oslovegen

Beboere i Sivert Dahlens veg skal også få redusert støy i løpet av året. Langs rv. 706 i Osloveien mellom Sluppen og Stavne skal det bygges 375 meter støyskjerm for å skjerme 10 boliger.

Prosjektene  er finansiert av Miljøpakken, og Statens vegvesen gjennomfører byggingen.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen