Skifte eller utbedre avløpsrørene?

Skifte eller utbedre avløpsrørene?

Utbedring av skadde rør (relining) kan være et alternativ til utskifting. Men mange tar dårlige beslutninger fordi de har for lite kunnskap om metoden og om behovet for helhetlig planlegging.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I de siste 15 årene har utbedring av rør uten utskifting blitt et alternativ til å bytte avløpsrør av støpejern eller plast. Ved å utbedre rørene fra innsiden unngår man tidkrevende rivningsarbeid, og perioden bygningen er uten vann og avløp er kortere enn ved utskifting.

Nyttig veileder for borettslag

En ny rapport fra SINTEF gir en oversikt over denne utbedringsmetoden, som kalles relining, rørfôring eller rørfornying. Kartleggingen er basert på laboratorietester, feltundersøkelser og intervjuer med kunder, konsulenter og leverandører.

Rapporten er spesielt nyttig for styrer i borettslag og andre som tar beslutninger om utbedring av avløpsrør.

Mange har for dårlig kunnskap før de velger utbedringsmetode

- Når avløpssystemet skal utbedres, enten på grunn av lekkasje eller som del av planlagt vedlikehold, er det viktig å gjøre en helhetlig tilstandsanalyse av våtrom, vann- og avløpsrør, før man velger utbedringsmetode, sier senioringeniør Karolina Stråby i SINTEF.

- Vår erfaring er dessverre av mange bestillere har for lite kunnskap om relining og hvilke begrensninger som følger med. Det kan føre til at man velger relining i tilfeller hvor totalrenovering ville vært mer hensiktsmessig.

Det er for eksempel lite hensiktsmessig å utføre relining av avløpsrør dersom vannrør, sluk og tettesjikt trenger tilsvarende oppgradering i nærmeste framtid.

Men med egnede materialer, riktig utførelse og god tilstand på øvrige installasjoner kan relining være et hensiktsmessig alternativ.

- Med denne rapporten ønsker vi å hjelpe bestillere med å velge riktig utbedringsmetode, sier Stråby.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen