Skifte eller utbedre avløpsrørene?

Skifte eller utbedre avløpsrørene?

Utbedring av skadde rør (relining) kan være et alternativ til utskifting. Men mange tar dårlige beslutninger fordi de har for lite kunnskap om metoden og om behovet for helhetlig planlegging.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I de siste 15 årene har utbedring av rør uten utskifting blitt et alternativ til å bytte avløpsrør av støpejern eller plast. Ved å utbedre rørene fra innsiden unngår man tidkrevende rivningsarbeid, og perioden bygningen er uten vann og avløp er kortere enn ved utskifting.

Nyttig veileder for borettslag

En ny rapport fra SINTEF gir en oversikt over denne utbedringsmetoden, som kalles relining, rørfôring eller rørfornying. Kartleggingen er basert på laboratorietester, feltundersøkelser og intervjuer med kunder, konsulenter og leverandører.

Rapporten er spesielt nyttig for styrer i borettslag og andre som tar beslutninger om utbedring av avløpsrør.

Mange har for dårlig kunnskap før de velger utbedringsmetode

- Når avløpssystemet skal utbedres, enten på grunn av lekkasje eller som del av planlagt vedlikehold, er det viktig å gjøre en helhetlig tilstandsanalyse av våtrom, vann- og avløpsrør, før man velger utbedringsmetode, sier senioringeniør Karolina Stråby i SINTEF.

- Vår erfaring er dessverre av mange bestillere har for lite kunnskap om relining og hvilke begrensninger som følger med. Det kan føre til at man velger relining i tilfeller hvor totalrenovering ville vært mer hensiktsmessig.

Det er for eksempel lite hensiktsmessig å utføre relining av avløpsrør dersom vannrør, sluk og tettesjikt trenger tilsvarende oppgradering i nærmeste framtid.

Men med egnede materialer, riktig utførelse og god tilstand på øvrige installasjoner kan relining være et hensiktsmessig alternativ.

- Med denne rapporten ønsker vi å hjelpe bestillere med å velge riktig utbedringsmetode, sier Stråby.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen