Skanska skal bygge om Arna stasjon

Skanska skal bygge om Arna stasjon

Arna stasjon skal få en omfattende oppgradering, og Bane NOR inngikk i dag kontrakt på 275 millioner med Skanska Norge AS om jobben.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi ser frem til å samarbeide med Skanska om dette prosjektet, sa utbyggingsdirektør Helga Nes i Bane NOR. Prosjektleder i Skanska, Mons Egil Lien, kvitterte på sin side med å takke for tilliten.

Omfattende endringer

Endringene på Arna stasjon er nødvendige for å tilpasse stasjonen til nye Ulriken tunnel og dobbeltsporet til Bergen, og arbeidet starter allerede 1. august.

Jobben vil foregå i to perioder, med mest arbeid på sørsiden av stasjonen i den første fasen. Hovedarbeidet på sørsiden er bygging av ramper og trapper, og tilpasning av plattformen til sporene til nye tunnelen. Det skal også bygges en ny og bredere gangtunnel under stasjonen, og vanntunnelen til Storelva skal også utvides.

På grunn av arbeidet med vanntunnelen, må busstasjonen flyttes midlertidig østover i en periode på ca. 1 år. Det skal også bygges et nytt teknisk bygg, før andre aktører skal inn og gjøre jernbaneteknisk arbeid for å kunne ta i bruk den nye tunnelen.

I fase to av byggingen, skal selve stasjonsbygningen bygges om og del 2 av gang- og vanntunnelene gjøres ferdig. Det skal også bygges en ny portal over eksisterende tunnel som da vil være stengt for rehabilitering. Når denne portalen er ferdig skal det også bygges en ny bro over E16.

God konkurranse, men ikke bare om pris

Bane NOR er godt fornøyd med konkurransen om kontrakten. - Vi hadde flere gode tilbud og det var en svært jevn konkurranse, forteller Johan Kråkenes som er prosjektleder for Arna stasjon i Bane NOR.

Ved kontraktstildelingen telte ikke bare prisen, men også kompetanse, gjennomføringsevne og oppdragsforståelse.

- Slik vil vi sikre en god gjennomføring av prosjektet, sier Kråkenes.

Vektleggingen av kriteriene var følgende:
• Pris: 50 %
• Kompetanse: 15%
• Gjennomføringsevne og oppdragsforståelse: 35%

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen