Skanska skal bygge om Arna stasjon

Skanska skal bygge om Arna stasjon

Arna stasjon skal få en omfattende oppgradering, og Bane NOR inngikk i dag kontrakt på 275 millioner med Skanska Norge AS om jobben.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi ser frem til å samarbeide med Skanska om dette prosjektet, sa utbyggingsdirektør Helga Nes i Bane NOR. Prosjektleder i Skanska, Mons Egil Lien, kvitterte på sin side med å takke for tilliten.

Omfattende endringer

Endringene på Arna stasjon er nødvendige for å tilpasse stasjonen til nye Ulriken tunnel og dobbeltsporet til Bergen, og arbeidet starter allerede 1. august.

Jobben vil foregå i to perioder, med mest arbeid på sørsiden av stasjonen i den første fasen. Hovedarbeidet på sørsiden er bygging av ramper og trapper, og tilpasning av plattformen til sporene til nye tunnelen. Det skal også bygges en ny og bredere gangtunnel under stasjonen, og vanntunnelen til Storelva skal også utvides.

På grunn av arbeidet med vanntunnelen, må busstasjonen flyttes midlertidig østover i en periode på ca. 1 år. Det skal også bygges et nytt teknisk bygg, før andre aktører skal inn og gjøre jernbaneteknisk arbeid for å kunne ta i bruk den nye tunnelen.

I fase to av byggingen, skal selve stasjonsbygningen bygges om og del 2 av gang- og vanntunnelene gjøres ferdig. Det skal også bygges en ny portal over eksisterende tunnel som da vil være stengt for rehabilitering. Når denne portalen er ferdig skal det også bygges en ny bro over E16.

God konkurranse, men ikke bare om pris

Bane NOR er godt fornøyd med konkurransen om kontrakten. - Vi hadde flere gode tilbud og det var en svært jevn konkurranse, forteller Johan Kråkenes som er prosjektleder for Arna stasjon i Bane NOR.

Ved kontraktstildelingen telte ikke bare prisen, men også kompetanse, gjennomføringsevne og oppdragsforståelse.

- Slik vil vi sikre en god gjennomføring av prosjektet, sier Kråkenes.

Vektleggingen av kriteriene var følgende:
• Pris: 50 %
• Kompetanse: 15%
• Gjennomføringsevne og oppdragsforståelse: 35%

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen