Skanska sier opp over 70 av sine ansatte

Skanska sier opp over 70 av sine ansatte

Byggefirmaet Skanska taper i konkurransen mot utenlandsk arbeidskraft og ser seg nødt til å si opp mellom 70 og 110 anleggsarbeidere, meddeler Frifagbevegelse.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Alt tydet på en positiv utvikling da Skanska i Norge leverte et driftsresultat på 503 millioner kroner (488). Mer info finner du i vår artikkel Skanskas resultat passerer en halv milliard.  Nå meddeler nettstedet Frifagbevegelse at Skanska taper i konkurransen mot utenlandsk arbeidskraft og er av den grunn nødt til å si opp mellom 70 og 110 av sine anleggsarbeidere.

Sier opp

Oppsigelsene kommer i anleggsdelen i Norge, der i dag rundt 650 er ansatt og over 100 har vært permittert siden starten av februar, meddeler e24.

– Det er en forferdelig trasig situasjon. Jeg føler med de stakkarene som blir berørt av dette, det er snakk om voldsomt mange skjebner. Mange vil nå føle seg usikre på hva fremtiden vil bringe, uttrykker hovedtillitsvalgt Jan Åge Vik overfor nettstedet.

Taper samferdselskontrakter

– Jeg er tilfreds med resultatet for 2015, men skulle gjerne sett at vi hadde vunnet flere av de store samferdselskontraktene vi ga tilbud på, sier adm.dir i Skanska Norge, Ståle Rød.

- Samtidig ser vi store muligheter fremover. I vår nye forretningsplan for 2016-2020 har vi klare ambisjoner om å utvikle vår eksisterende virksomhet, med fokus på bedre resultater, tidligere involvering og bedre samhandling med våre kunder, samtidig som vi skal bygge for et bedre samfunn, legger Rød til.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen