Skanska rehabiliterer tunneler i Oslo

Skanska rehabiliterer tunneler i Oslo

Skanska har inngått kontrakt med Statens Vegvesen om rehabilitering av Ekeberg- og Svartdalstunnelen på E6/ E18 i Oslo. Kontrakten har en verdi på 516 millioner kroner og inngår i ordrereserven for andre kvartal 2017.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet gjennomføres som enhetspriskontrakt, starter opp sommeren 2017 og skal være ferdigstilt før sommeren 2019. Hovedtyngden av arbeidene som skal utføres er elektroarbeider, brannsikring og forbedret renseløsning for vann fra tunnelene. I tillegg skal det bygges nye tekniske bygg, oppgradering av rømningsveier, legges nytt asfalt slitelag samt skifte ut alt av skilter.

Har satt seg godt inn i prosjektet

- Vi er meget godt fornøyd med å ha vunnet enda en rehabiliteringskontrakt for Statens Vegvesen. Prosjektets størrelse, vår relasjon til byggherren, kompleksiteten i prosjektet, samt våre tilgjengelige ressurser, gjør at prosjektet passer optimalt inn i vår prosjektportefølje, uttaler Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanska Anlegg.

Arbeidene vil i stor grad foregå på natten slik at trafikken blir minst mulig påvirket. Tunnelene skal åpnes for trafikk hver morgen. Unntaket er sommeren 2017 og 2018, samt enkelte helger hvor arbeidets art gjør at ett løp vil bli døgnkontinuerlig stengt.

- I dette prosjektet får vi utnyttet vår solide kompetanse og gjennomføringskraft både innen tunnelinnredning og elektrotekniske fag. Vi ser frem til å komme igang med arbeidene og har satt oss godt inn i prosjektet og er klar over de utfordringer som prosjektet bringer i form av nattarbeid, stor trafikk og ulemper for omgivelsene i gjennomføringsfasen, uttaler Anders Geirsta, regiondirektør for anleggsregionen Industri, Bro og Marine.

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen