Skanska rehabiliterer tunneler i Kristiansand

Skanska rehabiliterer tunneler i Kristiansand

Skanska har inngått kontrakt med Statens Vegvesen om rehabilitering av Oddernestunnelen og Baneheitunnelen på E18 i Kristiansand. Kontrakten har en verdi på 233,5 millioner kroner og inngår i ordrereserven for fjerde kvartal 2016.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet er en del av det omfattende rehabiliteringsprogrammet for riksveitunneler hvor målet er økt sikkerhet mot brann og trafikkulykker, samt tilfredstilling av kravene i Trafikkforskriftene.

- Vi er meget godt fornøyd med å ha vunnet enda en rehabiliteringskontrakt for Statens Vegvesen. Vi ønsker å være en markant aktør i dette markedet i årene som kommer, og har allerede en rekke lignende pågående prosjekter i porteføljen, uttaler Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanska Anlegg.

Det er et stort og komplisert prosjekt, og den mest omfattende vedlikeholdsjobben som er gjort på tunnelene siden de ble bygget. Alt av teknisk utstyr skal byttes ut i begge tunneler. Dette inkluderer strømforsyningstavler, styringsanlegg (SRO-anlegg), ventilasjonsvifter, lysarmaturer og annet teknisk utstyr. Det skal også utføres en rekke brannsikringstiltak, supplert med vann og frostsikring.

Prosjektet gjennomføres i totalentreprise som omfatter prosjektering og utbedringsarbeid i tunnelen. Byggeperioden er beregnet å vare fra januar 2017 til sommeren 2018. I januar starter arbeidene med tekniske bygg utenfor tunnelene, mens selve tunnelarbeidene starter i mars 2017. Det er først da at bilistene vil bli berørt. Da vil perioden med delvis kvelds- og nattestengt veibane innledes. Fra dette tidspunktet vil alt arbeid i prosjektet utføres som kvelds- og nattarbeid. For trafikantene betyr dette at på hverdager mellom 22 og 06 vil ett tunnelløp gjennom begge tunnelene være stengt. På dagtid vil imidlertid trafikken gå som normalt gjennom hele byggeperioden, men det vil imidlertid bli behov for delvis stengning i noen helger i forbindelse med større arbeidsoperasjoner.

- I dette prosjektet får vi utnyttet vår solide kompetanse og gjennomføringskraft både innen tunnelinnredning og elektrotekniske fag. Vi ser frem til å komme i gang med arbeidene og har satt oss godt inn i prosjektet og er klar over de utfordringer som prosjektet bringer i form av nattarbeid, stor trafikk og ulemper for omgivelsene i gjennomføringsfasen. Sammen med våre samarbeidspartnere er jeg sikker på at vi skal levere et prosjekt som både vår kunde, naboer og innbyggere i Kristiansand blir meget godt fornøyd med, avslutter Trond Pettersen Valeur, regiondirektør for anleggsregionen Samferdsel og Energi.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen