Skanska rehabiliterer tunneler i Kristiansand

Skanska rehabiliterer tunneler i Kristiansand

Skanska har inngått kontrakt med Statens Vegvesen om rehabilitering av Oddernestunnelen og Baneheitunnelen på E18 i Kristiansand. Kontrakten har en verdi på 233,5 millioner kroner og inngår i ordrereserven for fjerde kvartal 2016.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet er en del av det omfattende rehabiliteringsprogrammet for riksveitunneler hvor målet er økt sikkerhet mot brann og trafikkulykker, samt tilfredstilling av kravene i Trafikkforskriftene.

- Vi er meget godt fornøyd med å ha vunnet enda en rehabiliteringskontrakt for Statens Vegvesen. Vi ønsker å være en markant aktør i dette markedet i årene som kommer, og har allerede en rekke lignende pågående prosjekter i porteføljen, uttaler Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanska Anlegg.

Det er et stort og komplisert prosjekt, og den mest omfattende vedlikeholdsjobben som er gjort på tunnelene siden de ble bygget. Alt av teknisk utstyr skal byttes ut i begge tunneler. Dette inkluderer strømforsyningstavler, styringsanlegg (SRO-anlegg), ventilasjonsvifter, lysarmaturer og annet teknisk utstyr. Det skal også utføres en rekke brannsikringstiltak, supplert med vann og frostsikring.

Prosjektet gjennomføres i totalentreprise som omfatter prosjektering og utbedringsarbeid i tunnelen. Byggeperioden er beregnet å vare fra januar 2017 til sommeren 2018. I januar starter arbeidene med tekniske bygg utenfor tunnelene, mens selve tunnelarbeidene starter i mars 2017. Det er først da at bilistene vil bli berørt. Da vil perioden med delvis kvelds- og nattestengt veibane innledes. Fra dette tidspunktet vil alt arbeid i prosjektet utføres som kvelds- og nattarbeid. For trafikantene betyr dette at på hverdager mellom 22 og 06 vil ett tunnelløp gjennom begge tunnelene være stengt. På dagtid vil imidlertid trafikken gå som normalt gjennom hele byggeperioden, men det vil imidlertid bli behov for delvis stengning i noen helger i forbindelse med større arbeidsoperasjoner.

- I dette prosjektet får vi utnyttet vår solide kompetanse og gjennomføringskraft både innen tunnelinnredning og elektrotekniske fag. Vi ser frem til å komme i gang med arbeidene og har satt oss godt inn i prosjektet og er klar over de utfordringer som prosjektet bringer i form av nattarbeid, stor trafikk og ulemper for omgivelsene i gjennomføringsfasen. Sammen med våre samarbeidspartnere er jeg sikker på at vi skal levere et prosjekt som både vår kunde, naboer og innbyggere i Kristiansand blir meget godt fornøyd med, avslutter Trond Pettersen Valeur, regiondirektør for anleggsregionen Samferdsel og Energi.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen