Skanska rehabiliterer Granfosstunnelen i Oslo

Skanska rehabiliterer Granfosstunnelen i Oslo

Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen om rehabilitering av Granfosstunnelen på Ring 3 i Oslo. Kontrakten har en verdi på 580 millioner NOK og inngår i ordrereserven for tredje kvartal.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Granfosstunnelen ble åpnet i 1992 og ble opprinnelig bygget av Skanska. Det er blant annet nye krav til sikkerhet som gjør at tunnelen nå må gjennom en fullstendig rehabilitering. Rehabiliteringsarbeidene vil gjennomføres i ett tunnelløp om gangen slik at trafikken blir minst mulig berørt.

Kontrakten innbefatter også bygging av et betonglokk over dagsonen mellom nordre og sørlige løp. Betonglokket vil forbinde østre og vestre del av Granfosstunnelen til to lange parallelle tunneler og bidra til å fjerne støy fra bymiljøet samt etablering av nye areal for boligformål.

Skanska vant prosjektet i en konkurranse gjennomført i henhold til et såkalt to-konvoluttsystem med tildelingskriterier 70 prosent pris, 15 prosent oppdragsorganisasjon og 15 prosent oppdragsgjennomføring.

Prosjektet har forventet oppstart medio oktober og innledes med en samspillfase. Det skal være ferdigstilt i september 2017.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen