Skanska og NTE med første CEEQUAL-anlegg i Norge

Skanska og NTE med første CEEQUAL-anlegg i Norge

Skanska har signert kontrakt med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) om byggingen av Storåselva kraftverk. Prosjektet blir det første CEEQUAL-sertifiserte anlegget i Norge.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten til Skanska har en verdi på 164 millioner NOK, og inngår i ordrereserven for fjerde kvartal. Den totale utbyggingen til NTE har en ramme på 330 millioner kroner.

Kontrakten til Skanska inkluderer bygging av inntaksdam i betong, samt totalt 4 km tunneler og en kraftstasjon med tre turbiner i fjell. Skanska vil også stå ansvarlig for bærekraftssertifiseringen av hele utbyggingsprosjektet.

Et kompakt vannkraftprosjekt

Storåselva kraftverk blir et kompakt vannkraftprosjekt med et betydelig vannkraftpotensial med moderate konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Det nye kraftverket vil gi 75 GWh ren og fornybar energi per år. Miljø står også helt sentral i selve prosjektgjennomføringen, og anlegget vil bli Norges første CEEQUAL sertifiserte anleggsprosjekt.

- Vi er stolt over å realisere dette prosjektet, som når det står ferdig vil bidra med rundt to prosent av vår årlige produksjon av ren og fornybar energi og som dekker årsforbruket av elektrisitet i omtrent 4000 husstander. Vi er også veldig stolt over å være de første i Norge som gjennomfører en utbygging som dette i henhold til de strenge kravene til bærekraft som CEEQUAL stiller i sin sertifiseringsordning, uttaler direktør i NTE Energi, Kenneth Brandsås.

Første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjektet i Norge

- Tradisjonelle kraftutbygginger innen vannkraftsektoren er et viktig kjerneområde for vår anleggsvirksomhet, og vi er svært tilfreds med at NTE lar oss få ta del i det viktige arbeidet med å ta vare på våre kilder til ren fornybar energi. Vi er ekstra stolte over å få bidra til å gjennomføre det første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjektet i Norge. Vi har stor tro på at miljøsertifisering av anleggsprosjekter vil være et viktig bidrag til at anleggsektoren er en driver i det grønne skiftet, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

CEEQUAL er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft som med tredjepartssertifisering skaper troverdig og effektiv kommunikasjon av bærekraftskvaliteter. Denne klassifiseringsstandarden er godt etablert i Storbritannia hvor det ble lansert første gang i 2003. I Sverige har etterspørselen økt de siste årene etter det første prosjektet ble initiert og CEEQUAL benyttes aktivt av flere aktører. Globalt er over 260 prosjekter sertifisert. BREEAM-NOR er en tilsvarende klassifiseringsstandard for bygninger, som har opplevd en eksplosiv vekst etter innføringen i Norge i 2012. Dette er nå etablert som et kvalitetsstempel i byggebransjen.

En driver for bærekraft

- CEEQUAL vil fungere som en driver for bærekraft i anleggsbransjen på samme måte som BREEAM-NOR har gjort i byggsektoren. Derfor er vi svært fornøyd med vårt samarbeid med NTE om å ta i bruk denne klassifiseringsstandarden på Storåselva som første prosjekt i Norge, sier administrerende direktør i Skanska, Ståle Rød.

CEEQUAL omfatter alle typer anleggsprosjekter og dekker et bredt perspektiv på bærekraft. For å oppnå en sertifisering gjennomføres tiltak innen temaene prosjekt strategi, prosjektledelse, lokalsamfunn, arealbruk, kulturminner, økologi, vann, forbruk av ressurser og transport. Alle tiltak som gjennomføres dokumenteres og tredjeparts sertifiseres.

Inntaksdammen vil bli 55 meter lang og ca 4 meter høy. Dammen skaper et vannspeil som strekker seg 550 meter oppstrøms dammen. Selve kraftstasjonen skal bygges i fjell, med utløp til Storåselva ved Skråmoen. Tunnelen for adkomst til stasjonen blir 320 meter lang. Tilløpstunnelen fra inntaket til stasjonen blir ca 2 800 meter, og utløpstunnelen blir ca 800 meter lang.

Kraftverket utnytter det 124 meter høye fallet mellom inntaksbassenget og stasjonen ved Skråmoen. I kraftstasjonen installeres 3 x 8,5 MW horisontale Francis turbiner med en største slukeevne på 7,8 m3/s per aggregat.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen