Skanska bygger Helgeland Sør

Skanska bygger Helgeland Sør

Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen om byggingen av E6 Helgeland Sør. Kontrakten er på 2,3 milliarder kroner og inngår i ordrereserven for første kvartal.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontraktsområdet som utgjør E6 Helgeland Sør er en veistrekning på totalt 132 km. Veistrekningen er dag preget av dårlig standard. Den er mange steder smal og har flere flaskehalser. Dette gir dårlig trafikksikkerhet, kraftig redusert kjørehastighet og ulemper for naboene til veien.

- Vi er veldig glad for at vi har fått lov til å ruste opp denne veistrekningen som på mange måter er selve livsnerven i denne landsdelen, forteller Ståle Rød, adm.dir. i Skanska Norge AS.

Den nye veien vil bidra til bedre fremkommelighet på Helgeland og mellom Helgeland og andre regioner. Den vil bidra til at alle brukere av veien kan reise både tryggere og mer komfortabelt. En tryggere vei vil gi færre drepte og alvorlig skadde; en mer komfortabel vei gir bedre rammevilkår for både næringsdrivende og lokalbefolkningen.

- Det er nettopp muligheten til å bruke vår erfaring og kompetanse til å gjøre en forskjell for samfunnet på Helgeland som trigger oss aller mest med dette prosjektet, forteller Ståle Rød.

Veiutviklingskontrakt med konkurransepreget dialog

Prosjektet E6 Helgeland Sør omfatter i alt syv parseller på en drøyt 13 mil lang strekning mellom Nord-Trøndelag grense og Korgen. Prosjektet gjennomføres som en veiutviklingskontrakt, som gir Skanska som entreprenør ansvaret for både prosjektering og bygging, samt drift av strekningen over en periode på 15 år. Til sammen skal det bygges 57,5 km ny vei.

- Den spesielle gjennomføringsmodellen gjør at vi har fått en enestående mulighet til å forstå hvilke krav og behov Statens Vegvesen har satt for dette prosjektet. Dialogfasen har vært meget godt gjennomført og vi føler virkelig at vi har fått mulighet til å komme med innspill og til å påvirke valg av løsninger, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanskas anleggsvirksomhet i Norge.

Myhre trekker frem at driftsaspektet hele tiden har vært sentralt både i dialogen, utviklingen av tilbudet og prosjekteringen. – Det at man hele tiden fokuserer på driften av veien er kanskje det aller viktigste argumentet for valg av veiutviklingskontrakt som gjennomføringsmodell.

En ny standard for veiutbygging

Denne måten å gjennomføre samferdselsprosjekter på er en fremtidsrettet modell, og Skanska ser gjerne at veiutviklingskontrakt med konkurransepreget dialog i større grad brukes som gjennomføringsmodell i samferdselsutbyggingen i Norge.

– Vår visjon for Helgeland Sør er at prosjektet skal sette en ny standard for veiutbygging i Norge. Det skal bli et suksessprosjekt både for Statens Vegvesen, for Skanska og våre samarbeidspartnere, og sist men ikke minst; for lokalsamfunnet på Helgeland, brukerne av veien og naboene til prosjektet, forteller Ståle Rød.

Rundt regnet 200 personer fra Skanska og ca. 125 maskiner kommer til å bli engasjert i dette gigantprosjektet de neste tre til fire årene. Næringslivet på Helgeland vil selvsagt også merke effekten av prosjektet og Skanska vil i tiden fremover gå i dialog med en rekke lokale aktører både i forhold til forpleining, rigging underentrepriser og verkstedstjenester.

Prosjektet vil nå gå inn i en samhandlingsprosess hvor Skanska og Statens Vegvesen skal avklare en del detaljer i prosjektet. Det vil bli byggestart i midten av april og anleggsarbeidene vil pågå frem til sommeren 2021. Skanska skal imidlertid drifte veistrekningen i 15 år, så endelig overlevering skjer først sommeren 2032.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen