Skanner elvebunnen for optimal linje

Skanner elvebunnen for optimal linje

Før utvidelsen av fv. 282 Bjørnsons gate fra to til fire felt starter på nyåret, er elvebunnen ved Gyldenløve brygge skannet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Den jobben gjorde firmaet Scan Survey for få dager siden. To mann i båt med egnet utstyr og en mann på land med måleinstrument sørget for at det ble peilet riktig og målt eksakte dybder. Jobben var unnagjort på ganske få timer.

Utslippsledning

– Vi gjorde målinger for å sikre en optimal trase for ny utslippsledning som skal legges i forbindelse med arbeidene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate, forteller byggeleder Thomas Holst i Statens vegvesen.

Statens vegvesen hadde ikke sikre dybder i området der utslippsledningen skal føre overvann fra vegsystemet ut til elva under jernbanebrua og Strømsøbrua.

Forurenset grunn

– Når det skal graves i elvebunnen er Fylkesmannen opptatt at det graves minst mulig i gammel elvebunn, fordi det der ligger sedimenter(lag) som inneholder forurensning, forteller Holst.

Statens vegvesen hadde ikke sikre målinger på kart som viste dybder i det aktuelle området.

Legger om overvannsledning

Nå vet de mer om hvordan det kan graves når overvannsledningen fra fv. 282 skal legges om.

Disse målingene vil bidra til å finne den optimale traseen som forårsaker minst mulig graving i elbvebunnen.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen